Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Vätgasmackar och bränslecellsfordon – snart ett vanligt inslag i vardagen?

22 februari 2017

Vätgas har i decennier bubblat som ett intressant alternativ för transportändamål. Att från vätgas erhålla el, via bränsleceller, för att driva ett fordon med endast vattenånga från avgasröret låter näst intill utopiskt. Tekniken har dock länge betraktats som en ”framtida” teknik av den breda publiken. Vätgas hade senast en ”hype” under mitten på 00-talet i Europa för att sedan lägga sig då man insåg att en personbil för 10-miljonersklassen inte kommer leda till någon volymförsäljning av produkten. Bristen på infrastruktur och dåligt utbud av fordon gjorde inte saken lättare.

Idag ser läget väldigt annorlunda ut. På marknaden finns numera FCEVs (Fuel Cell Electric Vehicle = bränslecellsbil) Hyundai IX 35, Toyota Mirai och Honda Clarity (som ännu inte introducerats i Skandinavien dock). Dessa kostar fortfarande mer än deras fossila motsvarigheter men priserna för FCEVs sjunker stadigt i takt med att försäljningsvolymer ökar. Innan 2020 har de flesta stora biltillverkarna släppt minst var sin modell.  Vätgastankstationer (HRS, Hydrogen Refuelling Station) börjar växa fram som svampar ut marken och en infrastruktur på Europanivå börjar ta form.

Sverige, med sina 4 tankstationer ligger dock lite efter i det sammanhanget varför Sweco, tillsammans med ett antal partners, Hyundai, Toyota, AGA/Linde, Hydrogenics (elektrolysörbolag) och Vätgas Sverige ansökt om EU-medel för att bygga ut infrastrukturen i de södra delarna av Sverige. Ansökan skickades in i början av februari med förväntat under hösten 17. Det gäller utbyggnad av ytterligare 8 tankstationer som tillsammans med befintliga stationer garanterar möjligheten att kunna ta sig mellan de olika städerna i södra Sverige.  I Stockholmsområdet kommer det finnas 3 – 4 tankstationer vid projektets slut vilket även möjliggör för kommersiella aktörer som t.ex. taxibolag att bedriva verksamhet. Inom projektet kommer dessutom 100 – 150 FCEVs att rullas ut på de svenska vägarna där ett flertal företrädare för både offentliga såväl som privata aktörer visat intresse.

Följ oss i introduktionen av den ”framtida” tekniken som sker idag!

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.