Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Världens mest inflytelserika IT-system

8 mars 2019

Mitt första inlägg på den här bloggen skrev jag i April 2010 och det var med exakt samma titel som detta. Jag pekade ut Microsoft Excel som det mest inflytelserika IT-systemet och listade data som bearbetats i detta verktyg:


Kanhända det retar en del men jag hävdar att följande information med största sannolikhet har bearbetats i Excel:

  1. Din lön
  2. Statsbudgeten
  3. Försvarsbudgeten
  4. Den globala uppvärmningen
  5. Eyjafjallajökulls askspridning

Syftet med detta 9 år gamla inlägg var att betona vikten av kvalitetskontroller t ex med FME.

Följande år så höll jag en del föredrag om just risker med att bygga kompletta system i Excel – ett bitvis känsligt ämne. Jag har sällan fått så mycket frågor efter föredrag som då. Det är lätt att uppfatta detta budskap som kritik mot Excel. Det är ett utmärkt verktyg – men min poäng är att det finns risker när Excel får en funktion motsvarande ett traditionellt IT-system.

– Detta utan de traditionella tester och systemutvecklingsprinciper som ska följa med utvecklande och implementation av ett sådant.

Spreadsheet Risk Management

Efter mer än 20 år som konsult och systemutvecklare har jag sett många kreativa och ibland, rent ut sagt, livsfarliga lösningar där ett kalkylark okontrollerat utvecklats till ett kritiskt affärs- eller dokumentationssystem. Om du är skeptisk till detta påstående så rekommenderar jag verkligen läsning på EUSPRIG’s hemsida. Här presenteras mängder av exempel där saker har gått fel och drabbat både statliga och privata organisationer mycket hårt.

European Spreadsheet Interest Group listar också flertalet förslag angående riskhantering.

En del presentationer är på övergripande nivå medan andra är mer tekniskt konkreta som t ex ”Mitigating Spreadsheet Model Risk with Python Open Source Infrastructure by Oliver Beavers”.

Systemutveckling

När jag på 80-talet studerade ”systemutveckling” på universitetet så fick man lära sig olika utvecklingsmetoder. Jag tycker att Wikipedias definition sammanfattar det relativt bra:

”Systemutveckling kallas processen att ta emot en beställning på ett datorsystem, skriva en strukturerad kravspecifikation på systemet, genomföra systemering av det, programmera, testa och driftsätta det”

Vinsterna borde vara uppenbara men i en högeffektiv värld är det nästan en utopisk vision att ha en fullständig budget för alla dessa steg. Då är det mycket frestande att ”göra ett enkelt kalkylark” – detta i stället för att investera i ett system med ”dyr” och ”tidskrävande” testning, kvalitetssäkring och dokumentation.

Behandla data som din käraste ägodel

The world’s most valuable resource is no longer oil, but data” – du har har kanske hört detta uttryck några gånger nu ?

Om data nu är den värdefullaste resursen så förtjänar den att hanteras med varsamhet. Kanske är Excel det verktyg som handhaver mest data i världen. När funktioner utvecklas i Excel så bör frågan ställas: ”Är det så att vi bygger vi ett system nu?”

Bygger du en viktig komponent i en kedja och är denna kedja kritisk för din verksamhet? Ja då är mitt råd att ta hjälp av en utbildad systemutvecklare.

Systemutvecklingsprinciper för testning och utveckling går att tillämpa när viktiga kalkylark utvecklas. Det kan spara mängder av tid och pengar.

En skicklig systemutvecklare ska också kunna ge råd och tips om hur du kan använda nyare tekniker som online spredsheets, visualisering och kanske även hur du kan använda Machine Learning/AI för kvalitetsgranskning.

Författare
Ulf Månsson, digitaliseringsexpert E-post: ulf.mansson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.