Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas

Världens energiministrar samlas i Sverige i maj

2 mars 2018

Sverige har i år delat värdskap tillsammans med EU och det nordiska ministerrådet för två stycken ministertoppmöten på energiområdet. Toppmötena, som samlar energiministrar från hela världen, kommer att hållas i Malmö och Köpenhamn i maj. 

Ministermötena hålls inom projekten ’Mission Innovation (MI)’ och ’Clean Energy Ministerial (CEM)’. Mission innovation grundades 2015 under COP21 i Paris, fokus är att hitta nya innovationer för ’clean energy’ och det är nu det 3:e mötet som ska hållas i Sverige (MI3) se mer information. Clean Energy Ministerial grundades 2009 under COP15 i Köpenhamn, fokus är att stimulera befintlig grön teknik, och det är nu det 9:e mötet som ska hållas i Danmark (CEM9) se se mer information.

Ministermötena samlar energiministrar från de deltagande länderna i projketen, som totalt täcker ca 70% av de globala utsläppen.  Nordiska ministerrådet har beslutat att mötena ska äga rum i Malmö och Köpenhamn 21-25 maj. I samband med ministermötena arrangeras en rad event och aktiviteter under vad som kallas Nordic Clean Energy Week. Under veckan kommer energibranschen, forskare, företag och myndigheter att mötas för att diskutera stimulering av innovation och finansiering av ny grön teknik kopplat till de fem områdena:

  • Smarta elnät
  • Hållbar värme och kyla
  • Grön mobilitet
  • Smart industri
  • Regioner och städers roll i energiomställningen

Senaste mötena ägde rum var i Beijing 2017 och San Francisco 2016. Läs mer om Nordic Clean Energy Week här.

Vill du ha mer information eller hjälp att planera hur ditt företag kan få ut så mycket som möjligt av den nordiska energiveckan, kontakta:

Emma Wiesner, energimarknadsanalytiker Sweco, emma.wiesner@sweco.se, 073-5962760

 

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.