Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Varför intresserar sig Sweco för HoloLens och Augmented Reality?

30 september 2016

Om man tittar bakåt kommer sommaren 2016 vara tidpunkten då AR – dvs Augmented Reality eller förstärkt verklighet som det kallas det på svenska – slog igenom i vanligt folks medvetande. Anledningen heter Pokemon Go, ett fenomen som nog ingen som följt nyhetsflödet – eller har barn i mellanstadieåldern – kunnat undå. Inte ens Nintendo hade nog vågat hoppats på det monumentala genomslag deras – funktionsmässigt ganska enkla – mobilspel fick. Att kunna fånga Pokemon-monster ute i det fria på gator och torg har blivit något som förändrat gatubilden på sina håll. Till och med medelålders pappor som jag själv – som ligger på level 20 nu – har hittat ett fritidsintresse som man kan göra tillsammans med sina barn. Och få motion på köpet.

Men givetvis så finns det så mycket mer man kan göra med AR än att jaga Pokemons. I somras fick vår kollega Björn Skoogh i Göteborg sitt utvecklingsexemplar av Microsofts HoloLens och då spottade han ur sig denna lilla YouTube-video som en första teaser: https://youtu.be/RK42eIJfYCA

Men vad är egentligen HoloLens och varför är Björn och Sweco intresserade av denna teknik? Jag bad honom svara på några frågor om detta. 
HoloLens är Microsofts ”smarta glasögon” som förstärker verkligheten med ett lager av digital information, dvs. det som kallas förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) eller Mixed Reality (MR). Olika AR-lösningar växer idag fram i olika sammanhang. Det kan handla om sjukvård, underhållning, spel, turism, industri, bygg och förvaltning, reklam, utbildning, etc.

Tekniken har inte varit mogen och ramverket för att koppla den digitala verkligheten till den fysiska finns ännu inte på plats annat än som lokala företeelser. HoloLens är ett stort kliv framåt. Att Sweco har fått en egen HoloLens öppnar väldigt spännande dörrar för oss själva och våra kunder, och vi har redan börjat undersöka hur vi kan nyttja denna i våra uppdrag.

Med Microsoft Hololens kan den analoga verkligheten och virtuella modeller visas tillsammans. Foto: Microsoft
Med Microsoft Hololens kan den analoga verkligheten och den virtuella modellen visas samtidigt. Foto: Microsoft

Begrepp som AR, MR, Förstärkt Verklighet, etc. dyker upp i olika sammanhang idag. Vad är det egentligen? Varför är det viktigt?
Augmented Reality (AR), eller Mixed Reality (MR) blandar sömlöst det digitala och det fysiska. Det är ett sätt att förstärka vår verklighet med digital information. Att blanda fysisk och digital information har tidigare varit extremt resurskrävande, men i takt med att teknikutvecklingen gått framåt börjar vi närma oss en tid då AR troligen kommer att bli det mest naturliga sättet att konsumera information.

AR ger oss möjlighet att klä fysiska objekt och företeelser i det lager av information och flöden som tidigare enbart funnits tillgänglig bakom en mur av system och hårdvara. Det ger oss också möjlighet att tillgängliggöra kontextuell information som utgår från den plats vi befinner oss på, vilka vi är och varför vi är där. Potentialen är enorm och kommer med stor sannolikhet att förändra förutsättningarna för många traditionella industrier och marknader där tjänster och produkter som idag existerar som fysiska föremål kommer att transformeras till digitala representationer istället.

Om vi betraktar AR som ett lättflyktigt flöde av information så är det BIM, GIS och IoT som förankrar informationen i en verklighet där varje relevant fysiskt objekt har en digital representation. Det är kring dessa digitala representationer som storskalig, öppen AR kommer att kretsa. Det är relationen mellan AR och BIM som ger oss möjlighet att smälta samman det fysiska och det digitala tills vi passerar den gräns då den distinktionen inte längre spelar någon roll.

Microsoft Hololens-glasögon. Foto: Microsoft
Microsoft Hololens-glasögon. Foto: Microsoft

Sweco har börjat utforska AR med hjälp av Microsoft HoloLens. Vilka typer av utmaningar och frågeställningar har detta medfört?
Det intressanta med HoloLens är att vi plötsligt ställs inför praktiska utmaningar vi tidigare enbart kunnat teoretisera kring. Visst har vi tidigare byggt funktioner som nyttjar AR som begrepp, exempelvis genom telefoner och plattor, och det kommer vi att fortsätta att göra, men det är dock först när man ställs inför de utmaningar som exempelvis en ofullständig mesh i ett rum representerar, eller när man skall designa ett användargränssnitt som skall förhålla sig till både väggar och inredning, som det blir på riktigt. Hur konsumerar vi digitala abstraktioner av komplexa objekt eller dataflöden i ett fysiskt rum? Hur förhåller vi oss till data från en BIM-modell när vi plötsligt befinner oss mitt i den?

Vår kollega Michael Thydell pratar ofta om den digitala spegelvärlden. Jag tycker att det är ett väldigt bra begrepp som beskriver precis vad det här handlar om. Hur vi placerar digitala objekt och information i den fysiska verkligheten blir avhängigt kvaliteten på dess digitala spegelbild, vilket i sin tur ställer krav på bakomliggande informationsmodeller. Allt hänger ihop.

Finns det någon koppling mellan den smarta staden och AR?
Det gör det definitivt. När man diskuterar den smarta staden behöver man lyfta blicken och fundera över de utmaningar och möjligheter de närmaste 5, 10 eller 20 åren medför. Det är nästan oundvikligt att vi kommer att konsumera information genom AR med de perspektiven, och stadens öppna data lämpar sig väldigt väl för att konsumeras i sitt sammanhang, i den fysiska stadsmiljön.

Vi måste dock komma ihåg att vi idag befinner oss i väldigt tidiga skeden just nu, men på sikt tror jag att AR kommer att förändra vår värld minst lika mycket som framväxten av smartphones gjorde, om inte mer. Ett antal stora aktörer som exempelvis Microsoft, Google genom Magic Leap, Sony, Samsung, BMW, etc. är aktiva på det här området. Det kommer att dyka upp produkter som är avsedda för slutkonsumenter snabbare än vi tror.

Det finns också en extremt spännande dynamik mellan AR, machine learning och IoT som blir väldigt tydlig i anslutning till den smarta staden. Det skapas nästan en slags virtuell dans mellan abstraktioner av data som konsumeras i realtid av medborgaren i den smarta staden, som i sin tur genererar nya abstraktioner. Vem för, och vem följer? Vi ser verkligen fram emot att utforska detta under de kommande åren.

Varför är det viktigt för Sweco att utforska AR?
Sweco står redan med ett ben i det digitala och ett i det fysiska. Att utforska gränslandet mellan dem är då ett naturligt steg att ta. Om vi exempelvis projekterar en byggnad idag så innehåller den en uppsjö system och sensorer. Det flödar stora mängder data i och kring en fastighet. Jag tror att vi, med stöd av AR och produkter som HoloLens, kan hjälpa våra kunder att förädla, visualisera och kontextualisera den informationen för att skapa stora värden under såväl tidiga skeden som under projekt och förvaltning.

Om du vill veta mer om hur Sweco jobbar med AR, kontakta gärna bjorn.skoogh[ at ]sweco.se för mer information.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.