Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Var finns arbetsplatserna i framtidens stad?

7 juli 2020

Näringslivet har en viktig plats i staden. Handel, restauranger, kontor och caféer bidrar till liv och rörelse och förhindrar att kommuner utvecklas till sovstäder. Att integrera näringslivet i stadsbilden är också viktigt för att uppnå visionen om blandstaden där företag, verksamheter och bostäder ska blandas och inte delas upp.

Senaste åren har jag arbetat med flera kommuner för att stärka näringslivet i staden. Ofta uppstår frågan om man verkligen kan planera för näringslivet och vad som i så fall bör göras. Även om en stor del av näringslivet är marknadsorienterat och letar sig till platser där det finns kompetens och kunder är jag övertygad om att kommuner, fastighetsutvecklare och regioner kan göra mycket för att stärka näringslivet på en plats eller stad.

Så kan näringslivet stärkas

Staden behöver ett attraktivt helhetserbjudande: För att attrahera företag och arbetskraft behöver platsen ha en attraktionskraft. Det räcker inte att erbjuda prisvärd mark och billiga lokaler. Det behöver finnas en bra livsmiljö, allt från bra skolor till attraktiva bostäder och ett rikt kulturutbud.

Bygg vidare på stadens nisch: Näringslivet i en stad är ofta sprungen ur historien. Det är därför ofta en bra strategi att ”gräva där man står” istället för att satsa på något helt nytt. Det är både svårt och tar tid att bygga upp ett nytt näringsliv från grunden.

Planera ytor för näringslivet: I takt med att tjänstenäringen ökar har stadsplaneringen blivit en viktigare kugge för att stärka näringslivet. Till skillnad från traditionella industriföretag kan tjänstesektorn (hotell, kontor mm) lättare integreras i en tät stadsmiljö. Stadsplaneringen och näringslivsutvecklingen behöver därför vävas ihop. Frågor om arbetsplatsers lokalisering och behov av ytor måste komma in i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Täta kommuner med brist på mark kan behöva diskutera hur mycket arbetsplatser per yta som är eftersträvansvärt.

Veta mer?

Om ni vill läsa mer om samhällsplanering och näringslivsutveckling tipsar jag om två rapporter från Tillväxtverket som jag varit med och skrivit. Platsens betydelse för industrin och Utveckla svenska städer

För övrigt…

Så undrar jag vad som händer med näringslivet i staden när vi nu genomgår en påtvingad strukturomvandling med rådande Corona-pandemi. Hur kommer den redan utsatta butikshandeln klara sig? Och vad händer med kontorsmarknaden när fler nu vant sig med att jobba hemifrån?

Håll utkik efter Sveriges nya geografi som släpps i höst – då kommer vi prata mer om detta!

Foto: stadsgata i Sigtuna, Linus Hallgren, Destination Sigtuna

Författare
Emma arbetar med lokal och regional utveckling på Swecos avdelning för samhällsanalys och strategi. Emma intresserar sig för staden och landsbygden och vad som gör platser och orter attraktiva. Emma är projektledare för Swecos årliga publikation Sveriges Nya Geografi. Kontakt: e.andersson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.