Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Välkomna tillbaka till Swecos blogg om avfall!

19 februari 2016

Efter ett uppehåll drar nu avfallsbloggen äntligen igång igen! Framöver kommer ni att hitta ett blogginlägg här ungefär en gång i veckan. Längst ner i inlägget kan ni läsa mer om oss som kommer att blogga.

År 2016 har dragit igång med en hel del inspirerande möten om avfall.

I slutet av januari var det medlemsdagar med Avfall Sverige. Deltagarna bestod till största del av folk från kommuner som arbetar med avfallsfrågor och så ett antal representanter från Sweco. Under en heldag fick vi lyssna på olika presentationer och diskutera frågor som bl.a. trendanalyser för 2016, hur avfallsfrågorna kan komma in tidigare i samhällsplaneringen, cirkulär ekonomi m.m.

I början av februari hade vi årets första fysiska träff med avfallsnätverket här på Sweco. Avfallskompetens inom Sweco från hela Sverige samlades under en dag för att lära känna varandra bättre och för att diskutera framtida projekt. SWECOs avfallsnätverk har fått sig en kickstart detta år och vi är många som ser fram emot fler tillfällen med spännande samtal om allt från sluttäckningar av deponier till hur man utformar den bästa ÅVCn.

Två trevliga dagar med massor av inspiration!

Inspirerande dag med avfallsnätverket på kontoret i Stockholm.
Inspirerande dag med avfallsnätverket på kontoret i Stockholm.

 

Vi som kommer att blogga under året är:

Anna Maria Kullberg – Anna Maria jobbar med allt från kommunala avfallsplaner och föreskrifter, till miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar och kontrollprogram för avfallsanläggningar. Hon brinner lite extra för hållbar återföring av näringsämnen – och miljöbalken!

Emma Hamilton – Emma jobbar med strategiskt avfallsarbete och kommunal avfallshantering. Detta omfattar bland annat utredning av olika insamlingssystem, identifiering av förbättringar i befintliga system, upphandling av bl.a. insamlingsentreprenader och drift av ÅVC, framtagande av avfallsplaner, föreskrifter och taxor. Hon hanterar även tillståndsärenden gällande avfallsanläggningar.

Hanna Modin – Hanna jobbar med det mesta som har med deponier att göra. Alla olika vattenströmmar på en avfallsanläggning, sluttäckningar, riskbedömningar av gamla deponier och inte minst deponigas hör till hennes intresseområden.

Linda Hallberg – Linda jobbar med farligt avfall och farligt gods. Detta omfattar bland annat klassificering av farligt avfall enligt ADR-S, upprättande av transportdokument och transport av farligt gods. Linda är utbildad säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (Väg).

Monika Bubholz – Monika jobbar med strategiskt hållbarhetsarbete där resursanvändning och avfall kommer in som en naturlig del. Bland annat kan det handla om att vid upphandling ställa krav på rätt typ av material som lätt går att återanvända. Monika arbetar också en hel del med tillståndshandlingar för nya biogasanläggningar. Utöver detta har hon ett stort intresse för cirkulär ekonomi.

Sara Boström – Sara jobbar med frågor som berör avfallsanläggningar såsom behandlingstekniker, sorteringsanläggningar, deponifrågor och rening av avfallsvatten. Sara har mycket goda kunskaper om miljölagstiftningen som berör avfallshantering.

Tove Juhl Andersen – Tove jobbar med olika typer av avfallsuppdrag och har bl.a. varit med i uppdrag med plockanalyser, riskklassning av deponier och sluttäckning av deponier.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.