Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Vad innebär social hållbarhet i praktiken?

7 oktober 2019

Fullt hus när Sweco bjöd in till samtal om social hållbarhet i praktiken.

Så roligt att vi fyllde hörsalen här i på stockholmskontoret när vi rivstartade förra veckan med frukostseminarium på temat social hållbarhet! Trots tidig måndagsmorgon var det ett surrande och snackande som fyllde hela vårt vardagsrum och bekräftade vår känsla av det här är ett område där det behövs forum för att lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Vår tanke med seminariet var att visa på hur brett och varierat ett arbete med social hållbarhet kan vara när det tillämpas i Swecos olika typer av uppdrag. Men också att bjuda in till samtal om vad social hållbarhet innebär när det stora teoretiska paraplybegreppet bryts ner till operativa insatser och omsätts i handling.

I programmet rörde vi oss snabbt mellan planeringsverktyg för hållbara skolgårdar, behov av sociala analyser kopplat till avfallsplaner, socialt värdeskapande i bostadsområden samt trygghetsarbete och intersektionella analyser i tillväxt- och planeringsarbete. Själv berättade jag om en ungdomsdialog och ett program för trygghetsskapande åtgärder som jag och Swecos landskapsarkitekter gjorde på uppdrag av Sundbybergs stad förra året. Det var en del av utvecklingsarbetet i den nya stadsdelen Ursvik i Sundbyberg. Metoder för att ta in barn- och ungdomsperspektiv i samhällsplanering är ju särskilt intressant att utveckla och sprida nu när barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Totalt blev det nära 100 gäster som kom från olika kommuner, fastighetsbolag och byggbolag, regeringskansliet, upphandlingsmyndigheten, arbetsförmedlingen med flera. Utöver det var det såklart flera i publiken som kom från Swecos elva olika bolag med olika kompetensprofiler. Vilken blandning! Det visar på att det här är frågor som engagerar brett och också behöver hanteras tvärs över alla verksamhets- och kompetensgränser. Utmanande förstås, men var det någonting som verkligen genomsyrade diskussionerna på seminariet så var det budskapet om hur viktigt det är att vi inte låser in oss i stuprör när vi arbetar vidare med den sociala hållbarheten.

Tack till Åsa Lindgren och Lars Bolling som drog igång seminariet och till alla kollegor som var med och inspirerade! Och stort tack till publiken som ställde intressanta och smarta frågor, vilket lyfte diskussionerna. Nu jobbar vi vidare!

Författare
Petra Bäckman är etnolog och en av Swecos konsulter inom samhällsanalys. Petra har ett stort intresse för människors vardagsliv och tror att förståelsen för vårt mänskliga beteende är en grundbult för att bygga smarta och hållbara städer.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.