Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Vad håller ihop en organisation?

27 september 2021

On några dagar är det dags för många att återgå till sina arbetsplatser runt om i landet. På vissa håll sker det stegvis, i andra fall utan restriktioner. En av anledningarna till att flera företag och organisationer valt det senare alternativet kommer sig av att de anställda flaggat för att de kommer att arbeta hemma en, två eller tre dagar i veckan. Det blir således en mjukare återgång och sannolikt kommer det nya normala innebära att arbetsplatsen är lika mycket hemma som på kontoret.

Vad gör det med sammanhållningen?

En av de saker som varit utmanande under pandemin är sammanhållningen. De som redan kände varandra har kunnat upprätthålla en hyfsad kontakt med hjälp av Teams, Zoom eller andra program. Men för den grupp som under den här tiden bytt arbetsplats har det varit svårare att lära känna sina medarbetare. Det tycks trots allt vara skillnad på att sitta ner och prata ansikte mot ansikte än att ses över nätet.

Under året har det funnits en hel del förslag, försök och lyckade insatser för att hålla ihop en grupp, ett arbetslag, organisation eller företag. Exempelvis kan måndagen inledas med ett digitalt möte där alla medarbetare träffas och berättar litet om helgen och den kommande veckan. Digitala fester och digital AW har funkat rätt bra. Men under hela denna tid, och särskilt sedan vaccineringen kom igång har det funnits en mental föreställning om att det kommer att vara över, vi kommer att återgå, att det kommer att bli normalt.

Det nya normala

Om det blir så att vi arbetar hemma någon eller några dagar i veckan. Då blir det normala inte riktigt som det var innan pandemin. Vi kommer inte att vara lika samlade. Då kan man fråga sig vad som håller ihop en organisation? Det var rubriken på det här inlägget, en rubrik som också är en formulerad som en fråga. För vi vet inte vad det nya normala kommer att bli.

Organisering istället för en organisation

Sociologer brukar inte säga organisation, de använder istället ordet eller begreppet organisering. Det illustrerar skillnaden mellan en byggnad och en föreställning. Man brukar ju säga att saker och ting sitter i väggarna. Men det vet ju de flesta att det inte stämmer. En dysfunktionell arbetsgrupp blir ju inte bättre av ett nytt kontor. Begreppet organisering tar fasta på den gemensamma föreställningen om något, och att det är just föreställningen som håller samman eller söndrar.

Hur underhåller en en organisering?

Om det är en organisering som håller samman, och en organisering är en föreställning så har den tidigare upprätthållits genom pågående samtal och interaktion under arbetstid på en och samma plats. Både en god och en inte lika god arbetskultur underhålls genom att göras, vilket inkluderar social interaktion. Vilket sker via tal, men också via klädsel hur vi agerar i relation till varandra utan att tala. Den upprätthålls och förändras genom att vi som sociala varelser hänger med varandra.

Hur skall vi, upprätta, underhålla och inte minst förändra organiseringen när vi sannolikt kommer att hänga mindre? Det kommer att vara en utmaning för många företag, arbetslag och andra organiseringar. Och som utredare med intresse för de här frågorna kommer framtiden att vara oerhört spännande. En framtid som börjar redan på fredag.

Författare
Lars Holmberg är seniorkonsult, samhällsanalytiker och arbetar på Sweco Society. Lars är fil.dr i Sociologi och har en fil.kand i Kulturgeografi. Som forskare har Lars ägnat sig år frågor som handlar om hur samhälleliga strukturer och normer formar människors sociala interaktion och det är sannolikt på det temat inläggen kommer att skrivas på bloggen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.