Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Vad är det som är så svårt med energi?

23 mars 2018

Det var ett tag sedan jag skrev något på denna blogg så jag tänkte att det kanske är på sin plats med en liten presentation. Jag, Magnus, arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader. Jag har jobbat med frågeställningarna i snart 20 år. Jag jobbar med frågor som rör ”den nya energimarknaden”. Förnyelsebar produktion, elektrifiering av transportsektorn, att få slutkunden, dig och mig, mer involverad i energisystemet.

Elektrifiering av transportsektorn är en riktigt hett nu och gårdagens (2018-03-23) nyhet att regeringen vill införa möjligheten för kommuner att miljözoner för personbilar i städerna, lär inte minska intresset. Som jag förstår det innebär förslaget att kommunerna ska få möjlighet att dela in städerna i tre zoner. I zon tre, den hårdaste, skall innebära att alla bilar utom just elbilar och de mest miljövänliga gasbilarna blir förbjudna. Blir detta genombrottet för vätgas?

Att få slutkunden mer involverad i energisystemet är även det ”hett”. Härom veckan kom en lagrådsremiss. I den beskrivande texten står att läsa ”För att underlätta för ökad efterfrågeflexibilitet föreslås att det ska bli lättare att utveckla nätavgifterna genom pilotprojekt och stegvis införande av nya nättariffer.” Notera ”För att underlätta för ökad efterfrågeflexibilitet”, dvs att få dig och mig, kunden mer involverad i energisystemet. Vad menas det då med det, dvs mer involverad i energisystemet?

Om du har läst mina tidigare blogginlägg (eller gör det nu) så har jag varit på detta ämne flera gånger, det är en stor del av min arbetstid så ägnas åt det. Det hela handlar om att vi skall bli medvetna om energi, exempelvis inte börja ladda bilen när vi kommer hem på kvällen utan kanske vänta till fram på natten (om det ändå inte skall användas förens följande morgon). Jämna ut vår energianvändning, eller än hellre anpassa det till tillgången. I min ögon handlar det inte om att hålla på och ta en massa beslut hela tiden, det finns det tekniska lösningar som kan göra (det är ju år 2018).

Ett väldigt bra exempel på vad det handlar om är vad jag ägnat dagen åt. Ett besök hos VäxEl projektet som genomförs i Björklinge Uppland. Här styr man idag värmepumpar och har flera gånger lyckats undvika eller minskat kostsamma toppar i elnätet. Detta är ett exempel ifrån månadsskiftet februari/mars .

 

Vad den visar är hur VäxEl-projektet vi två tillfällen styrde bort (dvs minskade energibehovet) i värmepumpar och på så sätt minskade överuttaget, ”övertrampet”, för sitt abonnemang mot överliggande nät. Det syns tydligast i den vänstra toppen och dess knäck.

Ämnet intresserar mig mycket, jag är övertygad att det inte bara handlar om teknik och tariffer (pengar). Det handlar lika mycket, om inte mer, om betedde. Här ser jag två tydliga spår. Det ena är att när du exempelvis skall köpa någon ny tekniks pryl och precis som du funderar på vilken energiklass du skall välja dvs, A+, A++ etc så skall du fundera på hur ”smart” den skall vara. Ta ett beslut och sedan låta det sköta sig själv. Det andra är mer av ryggsmärgskaraktär, det jag menar är att du instinktivt tittar ut genom fönstret när du skall tvätta för att se om det blåser mycket. Blåser det på så tar du ett rejält tvättpass, blåser det inte, underförstått mindre vindkraft som produceras, så tvättar du bara det nödvändigaste. Lite som min mor som alltid öppnade ugnsluckan när användningen av ugnen var klar för att släppa ut värmen i rummet. Energismart i det lilla.

Vad är det som är så svårt med energi? Varför är inte dessa sätt att förhålla sig till energi ett ryggmärgsbeteende? Vi sorterar sopor och köper ekologisk mat för att det ”är bra”. Att vara energi ”smart” skulle vara bra för miljön det med. Att använda mindre energi, som i exemplet med VäxEl är smart. Det är trångt i elnätet, vi använder mindre, vi sparar pengar och med stor sannolikhet var det fossil elproduktion i systemet när VäxEl styrde värmepumpar så det var positivt för miljön att använda mindre. Så vad är det som är så svårt? Jag har börjat fundera på om det inte är så enkelt att det inte syns. Tänk trängselskatter i våra städer. Många bilar, trång = dyrare att köra. Det är väldigt konkret, det syns och känns (när man sitter i kön) att det är trångt. Köper man ekologisk mat syns det på förpackningen när man köper den, dock inte när man äter så det är inte lika konkret.

Jag skall börja jaga jobb kring visualisering av energisystemet för att se om det finns något som kan utvecklas med dessa tankar.

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.