Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Uppdaterade riktvärden för industribuller

9 augusti 2013

Under juni 2013 upphävdes de tidigare riktlinjerna för externt industribuller råd och riktlinjer 1978:5, och den aktuella vägledningen ska man se som en övergångsvägledning fram till 2014. Den aktuella vägledningen för industribuller hittar man på Naturvårdsverkets hemsida. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Buller/Buller-fran-industrier/

Vad är det då för förändringar som Naturvårdsverket kommit fram till?
Läser man igenom de tidigare riktvärdena för externt industribuller och jämför med den uppdaterade vägledningen kan man se att det har skett en del förändringar. Den största förändringen är att man tagit bort kraven mot icke bullrande verksamheter/arbetslokaler, så numera finns det inga riktvärden för industribuller ifrån en verksamhet till en annan verksamhet. De tidigare riktvärdena för icke bullrande verksamhet var i vissa fall svåra att tillämpa, då det inte alltid var självklart om närliggande verksamheter i större industriområden består av bullrande verksamhet eller inte.

En annan förändring är att särskilda kväll-, natt- och helgriktvärden för utbildningslokaler har tagits bort. Numera är riktvärdet vid utbildningslokaler: ekvivalent ljudnivå 50 dBA för samtliga tidsperioder.  

Man har även tagit bort riktvärdena för befintlig industri, då målet alltid eftersträvat att verksamheter ska nå ner till värdena för nyetablering.

Tillämpningsanvisningarna och beskrivningar har även blivit tydligare.
För vårdlokaler har en beskrivande text tagits fram , riktvärdet tillämpas då verksamheten pågår.
Utbildningslokaler avser även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar.
För fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv, har man nu lagt till en beskrivande text, att riktvärdena för dessa områden avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.