Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Två strategiska innovationsagendor 2016

26 oktober 2016

Välkomna till Energibloggen! Här kommer jag och mina kollegor på Sweco Energy Markets and Strategies att dela med oss av nyheter, tankar och insikter! Vi är en samling personer djupt intresserade av energimarknadsfrågor och energistrategier som arbetar tillsammans  med mängder av olika kunder: myndigheter, energibolag, industri, branschorganisationer, kommuner, drivmedelsproducenter, universitet, entreprenörer etc . Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas. Det får ni som väljer att följa vår blogg se mer av framåt!

Först ut vill jag berätta om två av mina personliga drömprojekt som jag fått chans att driva under våren 2016 och som nu avslutats.

Jag har alltid arbetat för att  utveckla mer hållbara energi- och transportsystem och över åren har det inneburit allt mer processledning med många inblandade från flera samhällssektorer. Tekniskt har jag arbetat längst med vätgas och bränsleceller, som forskare, företagsledare och analytiker (sweco.se/vatgas). Med den bakgrunden kändes det härligt att få fortsätta samla massor av aktörer i Sverige för att stärka våra gemensamma insatser på vätgasområdet, när vi hösten 2015 fick starta en Strategisk Innovationsagenda – Vätgas för fordon med finansiering från Energimyndigheten (Vätgas Sverige, SP, Energimyndigheten). Här finns massor av miljöpotential och tillväxtmöjligheter och så mycket jag och vi kan bidra med framåt!

Mitt andra drömprojekt blev ännu större – där jag från Sweco haft förmånen att tillsammans med 2030-sekretariatet, vti och Energiforsk leda ett 70-tal aktörer för att skapa en första handlingsplan över vad som behövs i Sverige för att nå en fossiloberoende fordonsflotta! Även det en Strategisk Innovationsagenda Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet? finansierad av Energimyndigheten. Vi konstaterar i huvudrapporten att det finns stora möjligheter, starkt driv och mycket vilja hos allt från drivmedelsproducenter till kommuner och andra så utvecklingen kan gå fort trots att den förstås är starkt beroende av omvärld, ekonomiska styrmedel och personliga beteenden! Så mycket som behöver göras både nu och framåt för alla…

Hur det kändes att arbeta med just dessa drömprojekt? Förmånligt! Roligt! Mersmak! Frustrerande… Lärorikt! Kraftfullt! Vänskapligt! Utmanande! Som små men viktiga steg på en stor väg. Sedan är det faktiskt lika roligt att förmedla resultaten som att arbeta med projekten, som idag när jag ska tala på konferensen HFC Nordic i Sandviken med rubriken ”The Swedish Hydrogen Reports”. Jag har varit på TV, i radio och i tidningar i höst för att berätta om våra slutsatser.

cecilia-wallmark-talare-pa-klimatdagen-i-ostersund
TV-intervju om vätgas och bränslecellsfordon vid Klimatseminarium i Östersund 21 september 2016

 

Så vad händer nu? Arbetet fortgår och nu står nya mål och projekt tillsammans med kunder, kollegor och samarbetspartners på tur! Mer om det längre fram, för nu ser jag här fram emot att också läsa vad mina kollegor kommer att ha för sig och vad de funderar på i host!

God energi,
Dr. Cecilia Wallmark, gruppchef Sweco Energy Strategies

Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.