Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Två flugor på smällen med Power to Gas på Gotland

22 maj 2017

Som ni läsare säkert känner till är Gotland en ö med mycket goda vindresurser men som i dagsläget saknar möjlighet utnyttja dessa resurser till fullo. Då elöverföringskapaciteten mot fastlandet är ”maxad” (dvs inga fler vindkraftverk får byggas) och en ny fastlandsanslutning dröjer till tidigast 2021 kan det vara intressant att se på kompletterande lösningar. Power to Gas har seglat upp som en intressant lösning som kan hjälpa till att avlasta nätet (och därmed tillåta mer väderberoende kraftproduktion i nätet) samtidigt som processen framställer syntetisk metan. Enkelt förklarat omvandlas el till metan genom spjälkning av vatten efterföljt av en kemisk reaktion mellan vätgas och koldioxid. Metanet är kompatibelt med fordonsgas vilket passar bra på Gotland då de har en ambitiös biogasstrategi med strävan att bli självförsörjande på sikt.

Även om Power to Gas verkar, vid första anblick, vara ett generiskt koncept så kräver normalt varje site en unik lösning för optimal drift och integration med befintligt energisystem. Utredningen som genomförts av Sweco (tillsammans med Swedegas, Cementa, E.ON, Svenska Kraftnät, GEAB, Region Gotland och Hydrogenics) visar att Power to Gas är genomförbart på Gotland och redovisar vad som krävs och var anläggningen bör förläggas för att uppnå detta. Utredningen omfattar dels tekniska och ekonomiska studier men presenterar även nya aspekter i sammanhanget där möjligheter med systemtjänster utreds och hur nyttjandet av IKN-nät (icke koncessionspliktiga) kan höja lönsamheten ytterligare för Power to Gas. För den intresserade går rapporten att ladda ner här.

Vi kommer att hålla er uppdaterade i ämnet kring det fortsatta arbetet mot Sveriges första kommersiella Power to Gas-anläggning på Gotland.

 

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.