Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Trumps framgång ger eko ända till den nordiska elmarknaden

9 november 2016

I skrivande stund spelar Hillary Clintons valvaka fortfarande hit-låten Fight song och text-raderna ”I don’t really care if nobody else believes ’Cause I’ve still got a lot of fight left in me”. Detta till trots talar nu det mesta för att Donald Trump blir USA:s 45:e president. Marknader runt om i världen rasar som en följd av det oväntade valresultatet, något som ger eko även på den nordiska elmarknaden. En Trump-seger ses bland annat som positivt för amerikansk kol- och gasindustri, samtidigt som det bidrar till en ökad politisk osäkerhet kring global handel och tillväxt och därmed faller bränslepriserna. Även priserna på utsläppsrätter faller till följd av frågetecken som nu uppstår kring den globala klimatpolitiken och efterlevnaden av Paris-avtalet. Sammantaget får Trumps framgångar den nordiska elmarknaden att öppna i moll.

Om dagens stora nyhet på den nordiska elmarknaden är USA:s val och världspolitik, så var gårdagens stora elmarknadsnyhet vädret i Norden. Dessförinnan diskuterades fransk kärnkraft och kinesisk kolindustri flitigt. Med så många vitt skilda faktorer som påverkar den nordiska elmarknaden, blir vårt arbete som elmarknadsanalytiker garanterat aldrig tråkigt. Att dessutom ha möjlighet att diskutera aktuella frågor med kollegor utbildade och specialiserade inom vitt skilda områden som nationalekonomi, hydrologi, kärnkraft, modellering och mycket annat, gör arbetet än mer spännande och skapar goda förutsättningar för att kunna förstå vad som sker på en komplex elmarknad.

Min och mina kollegors ambition är att hålla denna blogg uppdaterad med vad som sker på elmarknaden och försöka förklara händelserna och dess betydelse för Sveriges elanvändare och elproducenter.

På återhörande!

Christian Holtz, Elmarknadsanalytiker Sweco Energy Markets

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.