Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Transportstyrelsens nya föreskrifter och trafikbullerförordningen

23 mars 2022

Transportstyrelen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. De tekniska egenskapskraven ska tillämpas av byggherren, väghållaren och spårinnehavaren vid projektering och utförande av de byggnadsverk som föreskrifterna avser. Kraven gäller vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring, i enlighet med 8 kap. plan- och bygglagen och gäller från 1 februari 2022.

När jag tittar mer i detalj på dessa föreskrifter och allmänna råd slås jag än en gång av hur snårigt det är med alla regelverk, föreskrifter och rekommendationer som avser buller. I Transportstyrelsens nya föreskrifter anges bland annat att buller från vägar bör anses utgöra en oacceptabel hälsorisk om de överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadsbyggnad, undervisnings- eller vårdlokal. Jaha då är vi tillbaka vid 55 dBA vid fasad, vilket går i linje med infrastrukturpropositionen och TDOK 2014:1021. Så långt är det inga konstigheter eftersom de alla avser riktvärden som bör tillämpas vid nybyggnation och ombyggnation av infrastruktur. Jag kan dock inte låta bli att återigen fundera på varför vi i trafikbullerförordningen anger riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad på 60, eller tom 65, dBA. Kraven på byggnation av infrastruktur är betydligt (!) strängare än vad kraven på byggnation av bostäder är. Jag vet bakgrunden till de högre riktvärdena, och förstår det till viss del, men det sticker ändå i ögonen att vi har olika riktlinjer som helt går emot varandra. Om vi fortsätter säga att det är ok med bostäder med upp emot 65 dBA vid fasad tror jag att vi skjuter oss själva i foten och kanske riskerar att försvåra möjligheten att uppnå de globala målen inom Agenda 2030.

Någon får gärna säga emot mig om ni tycker att jag tänker helt fel. 🙂

Författare
Saga Hävermark är akustiker på Sweco sedan 2019. Hon har en civilingenjörsexamen inom miljö- och vattenteknik från UU och fastnade under utbildningen extra för akustik. Hon har tidigare arbetat kommunalt med bullerfrågor rörande dels åtgärder i befintlig miljö, dels buller i stadsplanering. Saga brinner extra för samhällsbuller och ser det som en självklar hållbarhetsfråga. Att hon gillar akustik är ingen överdrift; när hon inte jobbar sitter hon oftast bakom sitt trumset och skapar musik eller är ute med hunden Buller.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.