Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

TransportForum 2017

11 januari 2017

Gott nytt år 2017!

Det har blivit en tradition även för mig att inleda arbetsåret med att delta och hämta inspiration vid konferensen TransportForum i Linköping. För tredje året hade jag äran idag att arrangera en session utifrån EU-direktivet för alternativ drivmedelsinfrastruktur. Så intressant att följa utvecklingen över tid! Direktivet 2014/94/EU säger att alla medlemsstater ska skapa och följa upp ett handlingsprogram för införande av infrastruktur för framförallt el, metan och vätgas och deadline för första versionen var 2016-11-18. I praktiken var det bara sju länder som följde denna deadline. Sveriges program finns att läsa här: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/handlingsprogram-for-infrastrukturen-for-alternativa-drivmedel-overlamnat-till-eu-kommissionen/

Vid sessionen presenterade Stefan Andersson på Näringsdepartementet detta program och vilka relaterade styrmedel som är aktuella idag i Sverige. Stefan visade också upp en Sverigekarta från Energimyndigheten över var det redan finns snabbladdare och att stora hittills blanka delar av Sverige kommer att förses med ett antal snabbladdare under de två kommande åren med hjälp av finansiering från KlimatKlivet. Björn Aronsson, Vätgas Sverige, berättade om vätgas och att 18 länder i Europa förväntar sig ett utbyggt nätverk av vätgastankstationer till 2030. Maria Malmkvist, Energigas Sverige, redogjorde status för metan, var både fordonsgas och flytande gas finns tillgängligt att tanka efter vägar och i hamnar. Både Björn och Maria påminde om att branchens förväntningar på direktivsvaret inte anses uppfyllda eftersom Sverige inte inkluderat konkreta målsättningar för ny infrastruktur.

Vidare berättade Eric Zinn från Göteborg Energi om GoBiGas och att anläggningen skulle kunna producera likaväl metan som vätgas från skogsprodukter. Maria Grahn från Chalmers var sist ut bland talarna och redovisade att det kan finnas ekonomiska möjligheter med elektobränslen, oavsett om man föredrar de som använder befintlig drivmedelsinfrastruktur (tex för diesel och metan) eller andra slutprodukter.

Många av publikens frågor och kommentarer rörde utmaningar med befintliga styrmedel för gynna och inte myssgynna vissa drivmedel eller transporter. Riktigt viktiga frågor för oss alla inblandade!

God energi,
Cecilia Wallmark
Gruppchef Sweco Energy Strategies

Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.