Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Transaktiv Energi

9 oktober 2015

Det är kul att lära sig nya saker. Jag har denna vecka fått möjligheten att tala på Demand Response World Forum i Los Angeles. En konferens inriktad på efterfrågeflexibilitet inom elförsörjning. Det är väldigt intressant att få uppleva hur mycket det skiljer sig åt mellan våra (SV. vs. US.) olika länder fast det bara är 11h i ett flygplan och vi kör runt i samma bilar, pratar i samma telefoner och bär samma kläder.

Efterfrågeflexibilitet, som vi i Sverige ser som en del av framtiden (och som EI har fått i uppdrag att utreda mer) är vardag i Kalifornien. Det är något man bara gör. Där finns hundratals MW att tillgå. Det finns mängder med tekniska lösningar som används för att optimera utnyttjandet av elnätet. Nu är marknads och regleringsförutsättningar helt olika så det är inget konstigt i att det är olika. Men i alla fall… Det skulle vara mycket intressant att få jobba med frågan om det finns något vi kan lära i från Kalifornien om hur man involverar kunder (någon där ute som vill lägga ett uppdrag?).

Något som kom upp och som jag inte hade koll på var transaktiv energi (vet inte om det är rätt översättning, på engelska: transactive energy). I denna publikation står följande förklaring: “A set of economic and control mechanisms that allows the dynamic balance of supply and demand across the entire electrical infrastructure using value as a key operational parameter.” Tanken är att alla kan sälja/köpa av varandra i en ”nätverksmodell” istället för ett traditionellt hierarkiskt nät. Kommunikation och information skall vara fri mellan alla parter. I rapporten finns följande bild:

Källa: Melton, R. PNNL, 2004. Transactive Energy, Presentation, slide 2
Källa: Melton, R. PNNL, 2004. Transactive Energy, Presentation, slide 2

I min värld innebär detta att fler delar på mindre. Ett konkret scenario borde kunna vara:

I ett äldre villaområde blir det populärt med elbilar. Mer eller mindre samtliga villor är redan konverterade till värempumpar. Moa så dimensionerades elnätet i området en gång i tiden för att försörja villorna med hushållsel. Nu skall samma elnät både leverera el till uppvärmning och till en utökad elbilsflotta. Det smarta elnätet, det transaktiva elnätet, ser i detta läge till att inte alla värmepumpar och alla elbilar laddar samtidigt. Fantastiskt kul om man får det att fungera. Nu är en sak att få det att fungera tekniskt, en annan att få det att funka i sitt sammanhang (i regelverket/marknaden).

Historiskt har man i Sverige jobbat för hög tillgänglighet, dvs regleringen har stött utbyggnaden av ett starkt elnät där tanken har varit att man i alla lägen kan lita på att det finns el. Detta har givit Sverige en konkurrensfördel, för i princip var som helst i landet har det gått att bygga upp en verksamt beroende av elförsörjning utan att företagsledningen har behöva bekymra sig nämnvärt för reservkraft och avbrott i produktionen pga av elavbrott.

I detta ligger utmaningen. Regleringen, utifrån ett historisk perspektiv, stöder utbyggnad – dvs att kunder inte skall behöva prioriteras. Det transaktiva elnätet prioriterar. I det långa ledet kommer detta att innebära att alla kunder inte får hur mycket el som helst när som helst (men får den billigare). I de absolut flesta fall kommer detta inte vara ett problem, eftersom elnätet är transaktivt (smart) så kommer hus vara varma och bilar laddad i alla fall. Frågan är dock om vi är beredda att ändra på grundtanken, obegränsad tillgång till el till alla alltid?

 

Magnus Lindén
Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.