Traineebloggen

Följ våra traineer under deras första år på Sweco. Är du nyexad ingenjör, arkitekt, miljövetare eller har du examen inom IT? Vill du vara med och forma framtidens samhällen och städer? Ger du allt i alla situationer? Letar du efter en språngbräda in i konsultyrket? Då kan Swecos traineeprogram vara något för dig.

Traineepresentation – Emma

26 november 2013

Emma

Emma Andersson, 29 år, är samhällsplanerare och jobbar som konsult inom samhällsanalys på Sweco Eurofutures

Vad är din bakgrund?

Jag är uppvuxen i byn Drängsmark som ligger i Skellefteå kommun och har bott i Stockholm sedan sju år tillbaka. Min studietid började på Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet där jag läste kurser inom samhällsplanering, nationalekonomi och sociologi. Som en del av kandidatprogrammet gjorde jag även en utbytestermin i Holland där jag studerade kulturgeografi vid Utrecht University. Efter min kandidatexamen ville jag fördjupa mig inom planering och började därför på masterprogrammet Sustainable urban planning and design vid KTH. Jag blev klar med studierna i våras och från september jobbar jag som konsult på Sweco.

Varför sökte du till Swecos traineeutbildning?

Under min studietid har jag stött på Sweco i olika planeringssammanhang – bland annat genom föreläsningar och seminarium. När jag sedan såg att Sweco sökte en trainee inom samhällsanalys och strategi kändes det exakt som det jag ville arbeta med. Traineeutbildningen innebär dessutom en god start i företaget eftersom den ger kunskap om hur företaget fungerar, samt en naturlig inblick i de andra Swecobolagen genom att man lär känna de andra traineerna.

Vilka uppdrag jobbar du i?

Jag jobbar i olika uppdrag kopplade till lokal och regional planering. Under hösten har jag bland annat jobbat med en tätortsanalys på uppdrag åt Skellefteå kommun. I dagarna har vi även startat upp ett intressant projekt som handlar om hållbara vardagsresor.

Vad är bäst med Sweco Eurofutures?

Att det finns en stor variation i uppdragen och att jag får jobba med olika frågor kopplade till samhällsutveckling. Jag är intresserad av sociala aspekter inom planering och skrev exempelvis mitt exjobb om samspelet mellan människa och fysisk miljö. Därför är det extra kul att jag nu får jobba i olika projekt där sociala dimensioner inom samhällsbyggnad har ett stort fokus. 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.