Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Tillgång triumphar ägande

31 mars 2016

Avfallsminimering är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ibland undrar jag hur långt det är kvar till en framtid där avfall i stort sett inte uppstår och där det uppstår, hanteras det i ett kretsloppssamhälle.

Sweco har tillsammans med ett flertal andra företag tagit fram en gemensam ”Vision 2070” för våra tre stostadsregioner i Sverige- Stockholm, Göteborg och öresundsregionen.

Då jag själv bor och jobbar i Göteborg är det Göteborg 2070 som ligger mig närmst. Visionsarbetet för Göteborg har skett tillsammans med MTR Nordic, Volvo och Skanska. Visionen går att läsa här: http://goteborg2070.se

I Visionen kan man läsa att:

”Systemen för att hyra, byta och låna är välutvecklade och gör att ägandebehovet av många saker drastiskt minskat, vilket har reducerat mängden avfall till ett minimum. Mer produktion och reparation sker lokalt och 3D-skrivare möjliggör även för en liten verkstad att erbjuda ett nästan gränslöst utbud av reservdelar och produkter.”

Det låter ju jättebra, men vad ska man göra för att faktiskt komma dit? Det krävs att privatpersoner, kommuner och företag alla arbetar med detta.

När jag tidigare arbetade inom en kommunal verksamhet och arbetade just med avfallsminimering stötte vi på problem i form av att det var motsträvigt för en kommun att förespråka avfallsminimering, dvs. att tänka över sin konsumtion, samtidigt som man ville att företag ska etablera sig i kommunen.

Det krävs ju dessutom ett intresse för att privatpersoner ska vilja hyra, byta och låna av varandra, för just nu är ”ägande” något som känns tryggt. Ska man ersätta den egna bilen med en bilpool är det exempelvis viktigt att det finns en bil tillgänglig när man behöver den. Det viktigaste enligt mig är att systemen sätter människan i centrum, där det exempelvis finns synergieffekter av just ett hyra/byta/låna system. Kanske möjliggör detta att även grannar lär känna varandra bättre och således leder till en större community känsla?

Vanligtvis i kommunens avfallsplan finns mål för att minska avfallets mängd. Information och återbruk på återvinningscentralen är två åtgärder som förekommer allt oftare avfallsplanens handlingsmål. Det kan också finnas enkäter där kommunens invånare besvarar hur benägna de är att konsumera hållbart. Men finns det andra sätt att följa upp detta mål? Kan exempelvis antalet hyra/byta/låna-system i kommunen vara ett tecken på att kommunen går åt rätt håll? Antalet informationskampanjer som genomförs med syfte att minska avfallsmängden?

Så hur kan man arbeta med avfallsminimering? Jag tror att det handlar om att utmana de normer som vi är vana vid.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.