Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

Tid för handling – reflektioner Arkitekturgalan 2019

20 mars 2019

Jag lämnar årets arkitekturgala mycket belåten. Samtalsämnena under dagen reflekterar samhällsdebatten väl och det är ingen tvekan om vad vi arkitekter och stadsplanerare ska fokusera på i vårt dagliga arbete. Vi ska rädda våra hav, vi ska jobba med social hållbarhet, vi ska bygga i trä och vi ska tänka återbruk. Utöver det ska vi jobba och sträva efter att bygga och planera för strukturer som genererar hög arkitektonisk kvalitet. Vi behöver ”bara” läsa och i vår yrkesvardag relatera och förhålla oss till utredningen Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design, lätt som en plätt tänker jag. Eller?

Jag erkänner, lite motvilligt, att jag inte läst hela utredningen, men förstår budskapet. På arkitekturgalan konstaterades det att det är långsiktigt hållbart att jobba med arkitektonisk kvalitet, men kan inte sluta tänka på hur våra beställare, eller kanske hur diverse upphandlingsenheter, utformar och viktar utvärderingskriterier vid upphandlingar.

Under galans första punkt var det en klok juryledamot från Sveriges Arkitekter som sade att priset är det största hotet mot arkitektonisk kvalitet, jag kan inget annat än hålla med. Inför nya upphandlingar skrollar jag mig alltid snabbt fram till den delen av förfrågningsunderlaget som beskriver hur ett anbud kommer att utvärderas, och jag blir ofta besviken när jag läser att det är PRISET, väldigt ofta, som viktas tyngts vid en utvärdering. För att vinna och få uppdraget, och för att i förlängningen ha jobb åt så många som möjligt på kontoret, pressar vi våra egna priser och vår egen budget.

Eftersmaken är besk. Den arkitektoniska kvaliteten blir lidande och jag konstaterar att det inte räcker med att endast vi inom yrkeskåren är frälsta. Givetvis är upphandlingsbiten bara en liten del av problemet. Tiden för handling och för ett nytt mindset är dock nu, arkitektonisk kvalitet, helhetslösningar, återanvändning och social hållbarhet behöver värderas högre än pris.

Författare
Daniel Rogat. Stadsplanerare/studiochef Planering & Urban design, Sweco Architects.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.