Ventilen

En blogg om installationer – följ Swecos installationskonsulter som bloggar om energidesign, komfort och säkerhet som leder till bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader.

Täthetsprovning av byggnader

28 september 2016

Då var det äntligen min tur att hitta hit.

En kort presentation till att börja med, jag heter Magda Ljunggren och jobbar som energiingenjör på Sweco i Luleå.  Jag har jobbat på Sweco i drygt två år och mina arbetsuppgifter rör det mesta energirelaterat samt en del VVS projektering. På senare tid har min arbetsvardag även börjat fyllas med ytterligare en arbetsuppgift nämligen täthetsprovningar, då främst av småhus.

Luleå är en stad som växer vilket medför många nya byggnader. Dagens energikrav i kombination med kraven på en god inomhusmiljö och komfort i byggnader medför att dom måste ha ett lufttätt klimatskal såväl som en väl avpassad ventilation. Ett otätt hus innebär inte bara en högre energiförbrukning och sämre boendekomfort utan även en ökad risk för fuktskador och mögel.

Antalet skador till följd av otäta hus har ökat på senare tid och har man oturen att drabbas av ett otätt hus kan konsekvenserna bli stora och ofta väldigt kostsamma. En täthetsprovning under byggnadstiden, när åtgärder är lätta att vidta, är därför väl investerade pengar.

För att bestämma en byggnads lufttäthet finns det egentligen inget annat sätt än genom en täthetsprovning. Vid en täthetsprovning skapar man, med hjälp av en fläkt monterad i en av dörröppningarna, en tryckskillnad mellan inne och ute. I en otät byggnad behöver man blåsa in mycket mer luft än i en tät byggnad för att uppnå den önskade tryckskillnaden. Under tiden som byggnaden trycksätts mäter man också det flöde som behövs som behövs och en läckagesökning genomförs. Läckagesökningen görs med hjälp av värmekamera, rökflaska och genom att känna med handen. En täthetsprovning kan genomföras så fort tätskikten är på plats vilket innebär att man lätt kan åtgärda eventuella fel innan fortsatt färdigställande av byggnaden.

Uppställning av fläkt vid täthetsprovning av småhus.
Uppställning av fläkt vid täthetsprovning.

Vilket täthetskrav är det då som gäller? Det finns inget värde som är skrivet i sten. Generellt kan man säga att ett välbyggt hus med god energiprestanda bör ligga mellan 0,3 – 0,6 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad. När jag utför täthetsprovningar brukar beställaren ofta önska 0,4 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad som täthetskrav. Den area som avses är byggnadens omslutningsarea, dvs den sammanlagda arean av byggnadens golv, tak och ytterväggar.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Gar-Bos rapport ”Täta hus – En rapport om varför och hur vi ska bygga lufttät”. Rapporten tar upp varför man ska bygga tätt, hur situationen ser ut på småhusmarknaden idag och vad man ska tänka på för att lyckas.

//Magda

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.