Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Tät stad – bra avfallshantering

8 mars 2017

Våra svenska städer växer. För att spara värdefull åkermark, effektivisera markanvändning, minimera transporter o.s.v. försöker man i många fall förtäta staden. Förtätning kan t.ex. innebära att nya huskroppar byggs på outnyttjad mark inne i bostadsområden, eller att våningar byggs på befintliga hus.

Förtätning kan i vissa fall försvåra avfallshanteringen, då kvarteren blir trängre och kanske bilfria. Samtidigt innebär ett sådant projekt en möjlighet att se över avfallshanteringen i stort och genomföra förbättringar som kan innebära bättre service till de boende, möjlighet att sortera fler fraktioner eller bättre arbetsmiljö för hämtningspersonal.

Sweco i Malmö har jobbat tillsammans med det kommunala bostadsbolaget MKB för att hitta lösningar för avfallshanteringen i bostadsområdet Bellevuegården, som föreslås gå från att ha drygt 900 lägenheter till drygt 1200 lägenheter, genom ca 10 nya huskroppar inne i området.

Det har varit ett spännande projekt, som förhoppningsvis leder till en tillgänglig, säker och attraktiv avfallshantering för befintliga och nya boende på Bellevuegården.

/Marie Castor och avfall syd

 

Bellevuegården med nuvarande avfallshantering

Bellevuegården med nuvarande avfallshantering. Foto: Marie Castor

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.