Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Tåg i Europa: Vad ÄR klimatpåverkan?

5 februari 2020

Den som tar tåget ut i Europa får räkna med att höra påståenden om att klimatpåverkan är hög; tågen går på diesel eller el från kolkraft. Det är fel, visar denna sammanställning som jag hoppas ska vara användbar för många.

Min rutt, Luleå-Barcelona

För enkelhets skull tar vi resan Luleå-Barcelona som jag precis själv har gjort. Även om andra inte åker samma sträcka, är den relevant för många eftersom den går genom de flesta stora länderna för tågresande i Europa, från långt i norr till långt ner i söder.

Sverige: Min resa gick med SJ hela vägen, med 100 % Bra Miljöval El från enbart förnybara källor, främst vattenkraft och vindkraft. Det gör, vilket vi alla sett i SJ:s reklam, att resan är praktiskt taget utsläppsfri – klimatpåverkan från de drygt 100 milen genom Sverige motsvarar inte bara några meter i en genomsnittlig fossilbil eller med flyg. Den som åker en del av sträckan med MTR eller Snälltåget får ungefär samma resultat eftersom de också använder 100 % Bra Miljöval El. Inlandsbanan är dieseldriven, men körs på HVO och RME med uppemot 80 % minskad klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel.

I Danmark är det DSB som gäller; de har monopol på alla sträckor inklusive Köpenhamns pendeltåg. Köpenhamn-Hamburg är en nyckelsträckning för den som vill ut i Europa, och tyvärr går den på fossil diesel trots att tåget åker rakt under ledningar som andra tåg använder. 2027 ska tunneln under Fehmarn Bält öppnas men från 2023 kör DSB på el till Hamburg, tågen är redan beställda – glädjande även om det ju inte förändrar klimatkalkylen idag. 2030 ska DSB vara klimatneutralt.

DSB anger ett snitt på 23 g Co2/km och passagerare för IC3-tågen som används till Hamburg, nästan exakt 50% lägre än snittet för alla deras InterCity-tåg (37 g CO2/km), beroende på god beläggning och minskad förbrukning när sträckan är längre och stoppen färre. 2018 minskade klimatpåverkan per passagerarkilometer med 5 % jämfört med året innan, framför allt för att dieselförbrukningen minskade och passagerarbeläggningen ökade. Beroende på flyg, är utsläppen per passagerare cirka 80 g CO2/km, motsvarande tre deciliter bensin per mil, men om flygsträckan är något längre – t.ex. Stockholm-Barcelona måste denna siffra ungefär fördubblas för att få med höghöjdseffekten.

I Tyskland reser man med Deutsche Bahn som har Europas längsta räls med 39 000 km. Sedan våren 2018 drivs alla deras ICE, IC och EC tåg med 100 % förnybar energi inom Tyskland, vilket gör DB till Tysklands största användare av förnybar energi. Totalt sett använder DB, som också har bl.a. godståg och ansvaret för stationerna, ungefär 10 TWh energi varav 57 % förnybar. Merparten är vattenkraft men DB har också bl.a. femårskontrakt på 25 MW offshore vindkraft från Nordsjön. De återstående 43% fördelar sig på 18% stenkol, 9 % kärnkraft, 7 % brunkol och 8 % naturgas – men den som åker medel- eller långdistanståg åker alltså förnybart.

2050 ska DB vara 100% klimatneutralt, till 2030 80%, och 2025 ska 70% av järnvägsnätet vara elektrifierat. För den som tar tåget genom Tyskland är dock i princip hela nätet elektrifierat, undantaget är om man kommer med färja från Trelleborg eller Ystad; då är första sträckan ofta på diesel.

För att minska transporternas klimatpåverkan har DB också 15 000 hyrcyklar med DB Call A Bike i 70 städer, inklusive 50 el-lastcyklar i Hamburg. DB:s 15 största tågstationer drivs med 100% förnybar energi, såsom flera stationer i Berlin, huvudstationerna i Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt (Main), Nürnberg och Stuttgart, samt två stationer i München. Också många av DB:s verkstäder och vissa lager värms förnybart. Sedan 1997 har DB öppnat för investerare som vill sätta upp egna solceller på stationernas tak, i nuläget 290 000 kvadratmeter med totalt 20 MWh solel som matas till nätet. DB ska i år (2020) återvinna mer än 95 % av sitt avfall, och halvera järnvägstrafikbuller jämfört med vid årtusendets början. Det är två av 154 gröna åtgärder  i ”Detta är grönt” .

I Schweiz sker genomresor med statliga SBB, medan en mängd privata tågbanor står för många av resorna upp till Alporterna. SBB anger själva att de har högst kapacitetsutnyttjande i världen, alla sträckor är elektrifierade och de använder i snitt 90 % vattenkraft från anläggningar de äger själva. Resterande 10% kommer från kärnkraft, som inte är förnybar men har låg klimatpåverkan. År 2025 ska 100% förnybart nås, vilket redan uppnåtts för stationer, kontor och andra byggnader.

”Min” sträcka med SBB, från Basel där nattåget slutar till Mulhouse där fransk järnväg tar vid anger SBB en klimatpåverkan på 0.4 kg CO2. Långdistanstågen använder i snitt 0.075kWh per personkilometer, ungefär 90% lägre än en genomsnittlig personbils förbrukning. Regionaltåg använder i snitt 0.164 kWh per person-km; högre eftersom beläggningen är lägre. En kWh el motsvarar i SBB 9.5 g CO2, innebärande att den som tar tåget genom Schweiz minskar klimatpåverkan med ungefär 99% jämfört med flyget; den som vill fördjupa sig kan använda SBB:s tredjepartsverifierade Ecocalculator

Genom Frankrike åker man med SNCF. SNCF är Frankrikes största industriella energianvändare, med målet att minska CO2 utsläppen med 25% mellan 2015 och 2025 genom att öka andelen vattenkraft, vind- och solel. Under samma period ska energianvändningen minskas med 20%, vilket bl.a. sker genom att TGV nu har ecodriving-system som kan minska förbrukningen med upp till 12%. Under 2020 ska tågens bromskraftsenergi återföras och användas i stationer och närliggande bostadsområden. Sedan 1990 har CO2 utsläppen per passagerare minskat från 14.9 g/km till 8.3 g/km (2016). Thalyståget som många kommer att använda på längre sträckor har utsläpp på 10.3 g Co2/km och passagerare.

I Spanien är Renfe det nationella tågbolaget, med en huvudsakligen elektrifierad tågflotta. I deras 2030-plan anges att de överväger att köpa grön el, men idag körs tågen på nationell elmix som till ungefär 40% består av förnybart (främst vatten och vind), 20% kärnkraft, 20% naturgas, drygt 10% kol och 5% olja. Det ger utsläpp på i snitt 24,2 g CO2/passagerarkilometer, en minskning med 56% jämfört med 1990. Minskningen har mycket berott på en allt grönare elmix, men också på effektivare och mer välfyllda tåg. På senare år har bromskraftsåterföring till nätet gett stora energivinster; 6-10% för höghastighetståg och upp till 40% för pendeltåg som stannar ofta.

Renfe exemplifierar själva på sin webb med rutten Barcelona-Madrid, med utsläpp på 13 kilo CO2 för den som tar tåget, jämfört med  92 kg om man tar flyget eller 74 kg om man är ensam i bil.

Sammantaget minskar den som väljer tåget för sin Europaresa klimatpåverkan med över 90 procent för hela resan, med över 75 procent i alla de granskade länderna och med nästan ofattbara 99 procent i Sverige och Tyskland, allt jämfört med flyg på fossila bränslen.

Min helt egna konklusion av detta är att jag tar tåget när det är praktiskt möjligt, men gör som något flygbolag nyligen själva skrev och flyger ”När jag verkligen måste”. Då försöker jag göra ett grönare val och är glad att det nu är relativt enkelt att klimat-jämföra flygbolag. Andra vill gå hårdare fram, med #westayontheground, åter andra menar att just flyget ger en unik frihet. Låt det vara en separat diskussion, gärna med verkliga siffror som grund!

Alla beräkningar utgår ifrån att man godkänner principer som ursprungsmärkt, ”grön” el. Det är i linje med vad t.ex. Energimyndigheten rekommenderar, men är inte okontroversiellt i alla läger.

Mattias Goldmann

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

Kommentarer

 1. Kjell Andersson

  Hej Mattias,

  Två kommentarer:
  . Man kan alltid ifrågasätta om man ska utgå från den elmix som bolagen anser att använder genom sina kontrakt eller ursprungsgarantier, eller om man ska räkna med en viss elmix, typ nordisk elmix för Sverige och Danmark, och tysk eller europeisk för Tyskland. I LCA-analyser gör man det senare. Det skulle vara intressant att se hur stor skillnad det gör.
  . I Frankrike man kan väl säga att tågen går mest på kärnkraft. Det ger visserligen relativt låg klimatpåverkan, men det finns andra miljöproblem. Jag vet inte om Frankrike än så länge löst sin egen hantering av högaktivt avfall.
  . Men visst, klimatpåverkan är säkert väldigt mycket lägre med tågresan än med flyget. Men den tar tid (som inte är gratis) och den kostar. Det var väl därför du flög hem.

  Kjell Andersson

  • Hej Kjell! Denna gång var fokus enbart på klimatpåverkan; kärnavfallet är också en viktig fråga, som jag är glad att vi jobbar med! Frågan om hur man räknar elmix är knepig, men Energimyndigheten och EU:s DG energy säger att man ska räkna det som förnybart om det finns ursprungsgarantier, och i detta fall är det ju mer än så – schweiziska SBB ÄGER sin egen vattenkraft och tyska DB har köpt specifika långtidskontrakt på off shore-vind som etableras just för detta. Vill du, så pågår på min twitter nu en hetsig diskussion om just detta – det rör upp känslor, minsann! (bloggen är ett dåligt forum för långa trådar så denna konversation får fortsätta på annan plats).

 2. rikard

  Tåg drivs förvisso ofta på förnybar energi. Men det betyder också att det finns mindre förnybar el till andra delar av civilsamhället. Har kanske mindre betydelse i Sverige där nästan all el kommer från förnybara källor men i andra delar av Världen/Europa ser det annorlunda ut.

  För att jämförelsen ska bli helt rättvis så ska man ex jämföra med inrikesresa med tåg luleå-malmö vs flyg lule-malmö där elen som skulla använts till tåget då går på export till tyskland och ersätter smutsig el. Givetvis går det inte till så i praktiken men jag hoppas ni förstår mitt resonemang

  • Hej Rikard och tack för din kommentar! Jag delar inte riktigt din bedömning att förnybar el har ett tak, och tycker att just järnvägen visar på detta: SJ har Bra Miljöval som kräver av de som certifierar sig att de bygger ut förnybar el. Bahn har köpt in sig på specifika off shore-vindkraftprojekt och därmed säkrat finansiering för utbyggnad. SBB i Schweiz äger (!) sina egna vattenkraftverk som står för 90% av elen de använder. Mvh Mattias

 3. Beata Nilsson

  Hej Mattias och Rickard! Ni verkar båda vara insatta och engagerade, även om era åsikter inte håller samma linje helt och hållet… Det kommer alltid att vara så att det finns flera,många, aspekter på det man diskuterar, vare sig det är energi, GMO, nersutsning, or whatever… men huvudsaken är ju att det händer något. Sedan får man försöka ta en sak i taget, inte förspilla tid, för den blir försvinner fortare än man tror… 🚆🚆

  • Håller med, vi har enligt forskningen ungefär ett årtionde på oss att radikalt minska vår klimatpåverkan och då vill inte jag säga ”vi var upptagna med att diskutera massbalansprincipens tillkortakommanden.

 4. Patrik

  Stålet i rälsen och tågets lök och vagnar måste vara med i beräkningen. Det är ingen liten infrastruktur att bygga och underhålla

  • I transportslags klimatpåverkan brukar bara själva drivmedlets förbränning vara med, i bästa fall well-to-wheel, men ofta inte ens det. Med elbilarna har vi lärt oss att åtminstone i diskussionen ha med klimatpåverkan från batterierna, medan vare sig flyg eller tåg brukar ha med själva fordonens klimatpåverkan. Inte för något transportslag brukar man räkna med själva infrastrukturen, bl.a. för att det är svårt att bedöma hur mycket av belastningen från den drygt hundraåriga stambanan som ska belasta en viss tågresenär, hur E4:ans asfalt ska fördelas mellan bilar och lastbilar eller hur en hel flygplats ska fördelas klimatmässigt mellan flygen. Men vi på Sweco vill att respektive aktör jobbar mer med att minska anläggningars klimatpåverkan, så här har vi gemensam inriktning!

 5. Joakim

  Hej!
  Jag testade att köra rutten på hemsidan klimatsmartsemester.se. Dock så gick det inte att få fram hela rutten Luleå – Barcelona så jag tog Stockholm – Barcelona istället som exempel. Enligt hemsidan ger en (1) person följande utsläpp tåg/buss 222 kg, bil 863 kg, flyg 743 kg. Om jag istället har fyra personer i uträkningen så blir utsläppen tåg/buss 222 kg, bil 221 kg, flyg 743 kg.

  Tåg och flyg förblir alltså oförändrade, medan bilen blev det mest ”klimatsmarta” alternativet enligt uträkningen vid fyra personer. Kan det alltså bli såhär, att bilen är det bästa alternativet om alla platser fylls? Samtidigt så förstår jag inte varför värdena för tåg eller flyg förblir oförändrade.

  • Hej och ursäkta SUPERSENT svar, din fråga hade fastnat i ett filter…Att tåg och flyg-värdena inte ändras beroende på hur många ni är beror nog på att man räknar med en standardbeläggning som inte påverkas av ert resebeslut. Jag kunde inte hitta hur de räknar; det är ju mycket grannlaga att sätta ett värde på ”bil” eftersom det beror så oerhört mycket på drivmedlet. Dessutom: Systemavgränsningen för hur mycket av bilens (främst batteriernas) produktion och skrotning avgör värdena, och här finns inga klockrena rätt eller fel. Men jag skulle säga att t.ex. en Tesla som laddas på deras Superchargers har lägre klimatpåverkan än tåg genom Europa, eftersom de har 100% grön el hela vägen men tåget ju inte alls har det, utan vissa sträckor rentav går på fossil diesel. Men jag tar ogärna ens en riktigt trevlig elbil för så långa resor, det är alltför ineffektivt och dessutom ett dåligt sätt att umgås.

Kommentarer är stängd.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.