Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Swecos Elmarknadsrapport Maj 2018

4 maj 2018

Fallande spotpriser, men stigande terminspriser
I takt med att kylan avtagit har spotpriset på el sjunkit. Spotpriset i de svenska elområdena låg i april runt 40 öre/kWh, en nedgång med drygt 10 % jämfört med månaden innan. Under Maj väntas värmen tillta ytterligare, vilket inte bara innebär en lägre elanvändning utan även att snösmältningen i norra Sverige och Norge tar fart. Snösmältningen innebär att vattenkraftsproducenterna får svårare att hålla tillbaka vattenkraftsproduktionen och ytterligare press sätts på spotpriset. Marknaden väntar sig därför att spotpriset för Maj blir ytterligare ungefär 20 % lägre än motsvarande notering för april. Enskilda nattimmar kan vi få riktigt låga spotpriser, kanske ner mot 10 öre/kWh. Vattenmagasinen är dock så pass tomma efter det kalla första kvartalet, att det inte finns förutsättningar för längre perioder av spotpriser i regionen runt 10 öre/kWh, som vi exempelvis såg sommaren 2015.

Samtidigt som spotpriset på el sjunker, stiger marknadens förväntningar på elpriset bortom sommaren, vilket speglas i stigande terminspriser. I början av året drevs förväntningarna om stigande elpriser på av snabbt sinande vattenmagasin och en långsam påbyggnad av snö, samt stigande priser på utsläppsrätter. Stigande priser på utsläppsrätter har främst en direkt inverkan på kostnaden för fossil kraftproduktion på kontinenten, men stigande elpriser i omgivande länder smittar även av sig på svenska elpriser. Den senaste månaden är det stigande kolpriser som bidragit till stigande terminspriser på el. Förväntningarna på elpriset 2019 har stigit med över 20 % hittills i år och steg med ungefär lika mycket under 2017.

 

Svk varnar för effektunderskott

Svenska kraftnät (Svk) varnar för att effektbalansen kommer att vara otillräcklig vid en effekttopp om två år då Ringhals 1 och 2 tagits ur drift. Förvisso väntas mycket vindkraft komma in i systemet de närmsta åren och förbättra situationen något, men inte så att det fullt ut kompenserar för nedstängningen av två kärnkraftsreaktorer. Under vintern som passerat var den högsta elanvändningen den 28/2, 26 300 MW. Importen låg då på 1100 MW och det fanns varken särskilt mycket mer importkapacitet eller produktionsutbud kvar att tillgå. Det som oroar Svk är att situationen blev så här knapp och effektreserven fick aktiveras, utan att systemet egentligen utsattes för några extrema påfrestningar. All kärnkraft var i produktion, vindkraftsproduktionen var inte exceptionellt låg och även om det var kallt var det inte någon extrem kyla.

Svk menar nu att effekt-underskottet en tioårsvinter efter 2020 kommer att vara 3000 MW, inklusive effektreserven. I södra Sverige (SE3 och SE4) är situationen än värre. Detta innebär ett stort beroende av import, samtidigt som flera omgivande länder brottas med liknande utmaningar. Svk hoppas att en ökad efterfrågeflexibilitet ska kunna hjälpa till i allt större utsträckning, men varnar samtidigt för att de under en effekttopp kan tvingas koppla bort kunder för första gången och vill nu ha ett nationellt mål för leveranssäkerhet. Även på lokalnivå kring flera av landets större städer är effektsituationen ansträngd.

 

Elbilsladdning

En del i effektutmaningen i storstäderna kommer ifrån laddning av elbilar. Om alla Sveriges cirka fem miljoner bilar skulle ersättas med elbilar och dessa skulle laddas samtidigt med 2 kW (10 amperes enfas-laddning via vanligt vägguttag), skulle det innebära ett effekttillskott på 10 GW. Detta effekttillskott skulle troligen vara ganska centrerat till storstäder. Många elbilar har dessutom batterier med en kapacitet på 40-100 kWh, att då ladda med 2 kW innebär en laddtid på 20 timmar eller mer. Det är då troligt att allt fler kommer välja snabbladdare, vilket förstås kan göra effektutmaningen än större.

Nu är det givetvis långt kvar till att Sverige har fem miljoner bilar som drivs av bara el. Det är också osannolikt att alla bilar laddas samtidigt. Likväl belyser detta enkla räkneexempel vilken utmaning elbilsladdning kan bli och hur viktigt det är att få fram smarta lösningar för denna fråga.

 

 

 

Sweco samlar ett antal av Sveriges större elanvändare i ett nätverk för elinköpare. Dessa elanvändare får som en del i ett paket bland annat ta del av en månatlig elmarknadsrapport, som ovanstående är axplock ifrån. Arbetar du som elinköpare för en organisation som använder mer än 5 GWh el/år och är intresserad av att veta mer om detta?

Kontakta

Christian Holtz, Energimarknadskonsult Sweco, christian.holtz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.