Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

Swecos arkitekter bjuder in till frukostseminarium om översiktsplaneringens utmaningar och lösningar!

19 september 2018

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Daniel Rogat: daniel.rogat@sweco.se

 

Inför översiktsplanens samrådsskede tog kommunen fram en ÖP-film. Filmen kan ni se i spelaren nedan:

 

Länk till kommunens hemsida där översiktsplanen finns att ta del av:

https://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/forslag-till-oversiktsplan-ar-2050.html

Författare
Daniel Rogat. Stadsplanerare/studiochef Planering & Urban design, Sweco Architects.

Kommentarer

 1. elise nilsson

  Hej!
  Är modellen anpassningsbar om man har en kommun som är lika stor som Skåne till ytan?
  Har ni något tipps på upplägg?

  • daniel.rogat

   Absolut. Plattformen passar alla kommuner oavsett storlek. Esri erhåller olika disposition/layout på plattformen. I Älvkarleby har man använt ett upplägg som är kronologiskt, dvs. följer samma upplägg som i en analog översiktsplan men med möjligheten att kasta om lite i kapitel.

 2. Marie Halldin

  Hur fungerar det med översiktsplanen och länsstyrelsen om kommunen ”ständigt jobbar vidare med översiktsplanen”?

  den plan som fanns i kommunfullmäktiges beslut är ju den som gäller, men om något ändras kommer troligen den beslutade planen och ÖP:s inriktning att ändras i någon del.

  hur fungerar detta med Länsstyrelsen, RUFS och grannkommunerna?

  • daniel.rogat

   När översiktsplanen antas låses den publika versionen som också är den gällande översiktsplanen. Ska den gällande översiktsplanen ändras krävs självklart nytt politiskt beslut och den process som finns lagstyrd i PBL. En digital översiktsplan möjliggör däremot löpande planering internt på kommunen.

 3. Maja Nordmark

  Vad anser ni som genomgått processen är viktigt att tänka på inför digitalisering av översiktsplan? Mer än att tänka digitalt redan från början.

  Övrigt: Kommer seminariet finnas kvar att se senare?

  • daniel.rogat

   Att se till att ha alla underlagen digitalt innan processen drar igång sparar mycket tid. En annan sak är möjligheten att kunna göra den digitala ÖPn till en analog version (utskrivbar pdf-version) eftersom alla inte uppskattar att betrakta översiktsplanen som en digital version.

   Seminariet kommer att finnas kvar.

 4. Nore Ottenby

  Kan man använda kartmaterialet i den digitala översiktsplanen i annat planarbete?

  • daniel.rogat

   Ja, allt kartmaterial är i shape-format och kan användas i efterföljande planering. Det finns också möjlighet att exportera kartmaterialet till andra format dwg etc.

 5. Maja Nordmark Härnösands kommun

  Har ni använt er av någon form av digital medborgardialog i ert arbete?

  • daniel.rogat

   Inte från Swecos sida men från kommunens sida. Medborgardialoger har genomförts på skolor och andra offentliga platser i kommunens olika delar. Ett av dessa tillfällen är ”Fallens dag” som är ett evenemang i kommunen. Detta gjordes både inledningsvis och i slutskedet av samrådet. Medborgare och andra intressenter har under samrådet haft möjligheten att lämna in synpunkter och frågor på tre olika sätt. Via post, mail eller i en digital svarslåda som funnits på kommunens hemsida. Det är det närmaste ”digital medborgardialog” vi kommit i detta skede.

 6. Arian Limani

  Hej!

  Undrar lite hur ni har hanterat de juridiska aspekterna av en digital översiktsplan. Hur skickar man en digital ÖP till Boverket o.s.v. efter antagandet? Hur arkiverar/diarieför man en digital ÖP?
  Har ni haft fler juridiska överväganden och utmaningar i samband med arbetet?

  • daniel.rogat

   Bra fråga! Vi har helt enkelt skrivit ut vår översiktsplan och skickat till berörda myndigheter. I utskicket har vi dock hänvisat till våra digitala ÖP som visas i ”story mapen”.

   Myndigheter och kommuner har därför kunnat diarieföra en analog version av den digitala ÖPn.

Kommentarer är stängd.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.