Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Sweco utreder effekterna av Corona

8 oktober 2020

Swecos samhällsanalytiker hjälper våra kunder att utreda effekterna av Coronapandemin på olika områden. Hur näringslivet har påverkats, hur demografin kommer att påverkas, hur olika bostadsområden har påverkats med mera. I den här typen av analyser kan både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ge våra kunder värdefulla insikter. 

Ett exempel på en sådan studie är den som vi genomförde åt RF-SISU i Stockholm och som nu har publicerats. RF-SISU Stockholm ville veta mer om hur idrottsföreningarna i sitt distrikt hade påverkats av pandemin. Resultatet från undersökningen kommer RF-SISU att använda som underlag för att få information om var behovet av stöd är som störst för att kunna rikta insatserna dit. Om du också är i behov av att utreda konsekvenser och/eller utreda behov inför framtiden kan ett första steg vara att genomföra en statistiskundersökning och/eller nulägesanalys.

Du kan läsa mer om undersökningen till RF-SISU Stockholm här.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.