Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

SWECO skriver under för en jämställd energisektor

25 maj 2018

SWECO skriver under ett initiativ från International Energy Agency och Svenska Regeringskansliet för ökad jämställdhet i energibranschen! Totalt sluter 4 regeringen och ett 20-tal branschledande företag upp bakom kampanjen. Syftet är att lyfta jämställdhetsfrågan i energisektorn och visa på goda exempel från företag och organisationer. 

Initiativet i kampanjen innebär att företag ställer sig bakom principer för att:

  1. Inta roller som föregångare vad gäller att lyfta jämställdhetsfrågan i energibranschen
  2. Integrera jämställdhetsarbete och vidta konkreta åtgärder för att öka jämställdhet  i orgnaisationen
  3. Dela med sig av erfarenheter och goda exempel från lyckat jämställdhetarbete
  4. Regelbundet rapporter och följa upp jämställdhetsarbete

Läs mer om Regerings uttalande här med anledning av lanseringen av kampanjen här. 

Kampanjens hemsida och samtliga inkluderade i kampanjen hittas här. 

Vill du veta mer om kampanjen? Kontakt Emma Wiesner, emma.wiesner@sweco.se

Regeringar och företag som inkluderas i kampanjen, på bilden ovan.

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.