Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Sweco-seminarium om effektiva, miljövänliga och bekväma transporter

29 januari 2016

Igår den 28 januari hölls det andra av fyra frukostseminarier om smarta städer i Swecohuset i Stockholm, denna gång med fokus på transporter. Ett 70-tal deltagare fick där ta del av flera olika aspekter och nytänkande teknik som skapar miljövänligare och smartare transporter inom den hållbara staden.

Jonas Sundberg
Jonas Sundberg, Sweco, spanar framåt och siar om hur transporterna ser ut i Stockholm 2030.

Utvecklingen av laddningsbara batterier som möjliggör en bred flora av nya fordon i olika storlekar, från eldrivna skatebords och monowheels till eldrivna lastcyklar. På det här temat berättade Swen Wolf från Bzzt hur de driver en ny typ av taxi-verksamhet i Göteborg med små elfordon för korta resor i staden.

Bzzt
Bzzt, el-moppe-taxi-företag som finns i Göteborg under sommarhalvåret.

IT-utvecklingen med smarta telefoner och öppna data gör att vi får allt bättre tillgång till information om trafikläget eller var närmaste lånebil eller lånecykel finns att tillgå. Fredrik Ellsäter från DriveNow berättade om möjligheter och utmaningar med att etablera en ny Car Sharing-verksamhet i Stockholm.

drive_now
Fredrik Ellsäter från Drive Now visar ökningen av Car Sharing i Tyskland.

IT-utvecklingen med sensorer och crowd-sourcing ger också helt nya möjligheter att samla detaljerad information om hur trafiksystemen fungerar och upptäcka eventuella hinder och brister som kan korrigeras. Wieland Hendriksen från det holländska företaget dat.mobility gav en mycket intressant presentation av hur de har arbetat med att kartlägga cyklisters möjligheter att ta sig fram i Holländska städer såväl som att studera folkrörelser vid stora festivaler.

Dat.Mobility
Dat.Mobility – Weiland Hendriksen berättar om datainsamling och analys av trafiksystem.

Stockholm byggs allt tätare, får fler invånare samtidigt som gatuutrymmet minskar. Med detta som en utgångspunkt beskrev Krister Isaksson från Sweco varför den smarta staden ska älska cykeln. Cykeln är det mest ekonomiska och resurssnåla transportmedlet och när den kompletteras med en elmotor blir det möjligt att pendla längre sträckor och även att göra varutransporter med cykel. Den smarta staden Stockholm kan bäst utrycka sin kärlek till cykeln och cyklisterna genom att göra stora investeringar i cykelinfrastrukturen. Och där finns det fortfarande stora möjligheter till förbättringar…

Lastcykel
Lastcykeln har gjort det möjligt att transportera varor och gods på cykel inom staden.

Jonas Sundberg från Sweco pratade om möjligheten att förutspå hur Stockholms transportsystem fungerar 2030 och gav exempel på hur olika visioner för framtiden (t.ex. Stockholms översiktsplan) visar en stad där vi huvudsak reser med kollektivtrafik, gång och cykel och använder bilpooler för att undvika köer och trafikstockningar. Samtidigt ökar nybilsförsäljningen i Stockholm vilket tyder på att vi kommer att få mycket bilar även i framtiden. Jonas förutspår att det kommer att bli trångt men roligt med alla nya typer av fordon. Framtiden blir vad vi gör den till.

Sweco tackar alla föredragshållare för mycket givande och intressant presentationer

De två kommande kostnadsfria seminarierna på remat Smart City 2030 kommer att vara på Sweco i Stockholm kommer att ske 10 mars och 28 april 2016. Mer information om dessa evenemang och hur man kan anmäla sig hittar ni här.

Skrivet av Mats Dunkars som är ansvarig för Swecos smarta städer-seminarier.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.