Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Sweco bjuder in våra kunder och andra intresserade på heldagsseminarium om elnätsregleringen 29 november 2018 kl. 9:30-13:30

29 oktober 2018
Program
09:30-10:00 Kaffe och registrering
10:00-10:10 Inledning

Välkomna till Sweco och seminariet
Johan Bruce, Sweco

10:10-11:00 Intäktsramar

Elnätsregleringen 2020-2023, vad är nytt?
Leif Boström, Energiföretagen Sverige

Modellering av intäktsramar, vad kan man göra?
Johan Bergerlind och Linda Schumacher, Sweco

11:00-11:30 Solparker

Risker och möjligheter vid solkraftprojekt
Peter Ekström och Anna-Maria Roslund, Sweco

11:30-12:10 Lätt lunch
12:10-13:00 Tariffer

Styra kunder med elnätstariffer, vilka möjligheter finns?
Magnus Lindén, Sweco

Smarta elnät i verkligheten, erfarenheter från VäxEl
Joachim Lindborg, SUST

13:00-13:25 Nya utmaningar för elnätet

Laddinfrastruktur, hot eller möjlighet?
Magnus Lindén och Klara Sahlén, Sweco

13:25-13:30 Avslutning och summering

Sammanfattning av dagen
Johan Bruce, Sweco

Anmälan:

Seminariet är kostnadsfritt. Du anmäler dig till seminariet med mejl till johan.bruce@sweco.se senast den 19 november.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.