Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Sweco har utvärderat Strategiska innovationsprogram

16 december 2019

Under 2019 har Sweco lett utvärderingarna av de två strategiska innovationsprogrammen (SIP) PiiA – Processindustriell IT och Automation och Produktion2030. Ett utmanande, ärofyllt och väldigt stimulerande uppdrag! SIP är ett av Sverige viktigaste instrument för att hantera stora samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft – precis sådant som vi på Sweco vill jobba med. Arbetet drogs så smått igång redan i slutet av 2018. Nu har rapporterna släppts i samband med en välbesökt ”SIP-dag” i finansiärerna Vinnovas, Energimyndighetens och Formas regi.

En viktig insats

Det som gör SIP så spännande är en kombination av insatsens format, storlek och fokusområden. Insatsen drivs av utförarna själva och karaktäriseras av samverkan inom strategiskt viktiga områden. Totalt finansieras 17 program som vardera löper under 12 år. De har vardera en budget på uppemot en miljard kronor, ungefär hälften offentlig finansiering och resterande delen medfinansiering från deltagande parter. Parterna har fått ta fram agendor på vilka teman som ska adresseras och självständigt designa insatserna.

Digitalisering, automation och hållbarhet

PiiA och Produktion2030 handlar båda om digitalisering och automation i näringslivet, med hållbarhet och frågor om cirkulär ekonomi som viktiga inslag. I PiiAs fall ligger fokus på processindustrin medan Produktion2030 riktar sig mot tillverkande företag. Utvärderingarna, som har gjorts sex år in i programmen, visar att både PiiA och Produktion2030 är lyckade insatser. De är väldesignade, har hög potential och har båda åstadkommit värdefulla effekter. Vi vill särskilt framhålla effekterna på systemnivå – programmen har förmått samla sina respektive sektorer och främja kompetensutveckling både i sakfrågor och på strategisk nivå. Näringslivet är påfallande positivt och uttrycker en stor förväntan på framtida nytta av programmen.

Om utvärderingen

Utvärderingen är den i särklass största som någonsin har upphandlats inom forsknings- och innovationsområdet i Sverige. Vi på Sweco har utfört arbetet som underleverantörer till Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden som haft uppdraget för Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Även brittiska Technopolis Ltd. har ingått i konsortiet.

Vi har lett utvärderingarna av två av de fem SIPar som utvärderats under 2019, och hela året arbetat nära Faugert & Co. Vi vill tacka dem inte bara för förtroendet, utan också för ett väldigt konstruktivt och väl fungerande samarbete.

Läs utvärderingen av PiiA här. Utvärderingen leddes av Jonas Niki Hugosson på Sweco.

Läs utvärderingen av Produktion2030 här. Utvärderingen leddes av Tobias Fridholm på Sweco.

Författare av blogginlägget är Tobias Fridholm. Tobias är seniorkonsult och jobbar med frågor kopplat till forsknings- och innovationspolicy,   näringslivsdynamik och utvärderingsmetodik. Har du frågor till Tobias? tobias.fridholm@sweco.se

Profilbild
Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.