Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Sweco gör kommunprognoser för framtidens befolkning

20 februari 2020

I dag är det befolkningsstatistikens nyårsafton. Äntligen får vi siffror på hur 2019 slutat, exakt kl. 09.30 den 20 februari släpper SCB den officiella befolkningsstatistiken för 2019. Samma klockslag börjar vi i Swecos prognosgrupp utvärdera och analysera utvecklingen i relation till förra årets befolkningsprognoser.

Sammantaget är vi 12 demografiska analytiker som varje år hjälper kommuner i hela landet att förstå hur deras befolkning förändras och ta fram befolkningsprognoser. Stora som små kommuner.

Befolkningssammansättningen betyder mycket för en kommuns identitet, ekonomi och verksamhet. Behov och resurser beror helt på vilka livsfaser befolkningen befinner sig. Barn, unga, vuxna, äldre och nyinvandrade har olika behov av kommunal service.

Analysen i en befolkningsprognos går ut på att kvantifiera och förutse kommuninvånarnas stora livshändelser och sammanfatta dem i siffror i en befolkningsprognos: bland annat hur många barn som föds, hur många växer upp i kommunen, hur många flyttar in, hur många flyttar ut, och hur långt livet blir för män och kvinnor i olika generationer.

Demografisk analys kan ge svar på hur och i viss mån varför beteenden kring familjebildning, flyttmönster, livslängd förändras. Med en grundlig analys och övervägda demografiska antaganden finns det mer att utläsa om läget i en kommun. Vad är unikt för kommunen eller en generell trend i regionen eller hela Sverige?

Ju mer vi kan veta om befolkningens förändringar idag desto bättre kan vi veta för vilka vi planerar för i framtiden.

Gästskribent: Ellen Forsberg, demografisk analytiker och statistiker på Sweco.

Illustratatör: Karin Forss

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.