Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Sweco föreläser vid seminarium på Renare mark

27 augusti 2019

Renare mark är ett nätverk som för samman experter inom området förorenad mark, sediment och grundvatten. Varje år hålls ett antal seminarium och studiebesök.

Nästa seminarium är den 19 september i Stockholm och heter ”Tillfälliga upplag, äldre deponier och lakvatten”. Åsa Kolmert Strickland, från Swecos grupp Avfall Syd kommer att föreläsa om deponigas i äldre deponier.

Deponigas består till största delen av metangas och koldioxid – gaser som både bidrar till växthuseffekten och som kan orsaka arbetsmiljörisker i närheten av deponier. Metangas är, i ett visst koncentrationsintervall, explosivt i luft, särskilt om det förekommer i ett slutet utrymme. Har deponigasen minskat syrehalten i luften finns även risk för kvävning. Deponigas kan röra sig i marken, långt bort från den ursprungliga källan (deponin). Gasen tar den väg genom marken där den möter minst motstånd och kan på så sätt leta sig in i hus, källare och ansamlas i lågpunkter även utanför deponin. Därför är det särskilt viktigt att utreda om det finns gas kvar i äldre deponier och vilka åtgärder som bör vidtas vid förekomst av deponigas. Mer om detta kan du lära dig på seminariet!

  • Var: Stockholm och Scandic Haymarket
  • När: 19 september

Anmäl dig till seminariet här!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.