Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Sweco antar Kinas avfallsutmaningar!

12 december 2014

Sweco antar Kinas avfallsutmaningar

Vi på Sweco tycker att helhetsperspektiv och samspel mellan teknisk infrastruktur vid stadsplanering är jättespännande. I ett flertal projekt i Kina har vi haft möjligheten att jobba med just detta.

Under förra året arbetade vi med planeringen av en ny stadsdel i staden Yinchuan. På avfallsområdet var utmaningarna många, bland annat fanns ingen vana av källsortering och brist på politiska eller ekonomiska styrmedel gör det svårt att hitta investerare i modern teknik. Avfallstaxan, som är mycket låg tas ut genom dörrknackning och är ingen hemma, så har de svårt att få in pengarna. Den sortering som förekommer i Kina tillhör framförallt den informella sektorn, dvs enskilda personer som samlar in utvalda fraktioner som sedan säljs vidare. Detta gör att intresset för insamling av olika fraktioner varierar med marknadspriserna.

kinda3

I vårt arbete tryckte vi otroligt mycket på att helhetsperspektivet är essentiellt, då vi hört om flera exempel på försök med organiserad källsortering där ingen separat behandling funnits i nästa led och fraktioner öppet blandats vid tömning, vilket kan vara förödande för almänhetens förtroende för systemet.

Flera alternativ togs fram för avfallshanteringen i Yinchuans nya stadsdel, tillsammans med tydliga anvisningar för nyckelfaktorer för att de olika lösningarna skulle kunna komma till stånd. Bland annat föreslogs system för separat insamling av matavfall från matavfallskvarnar och svartvatten i kombination. Ett RMC (Resources management center) planerades in, där reningsverk, avfallshantering och biogasanläggning skulle finnas och möjligheter för studiebesök ska erbjudas för att synliggöra synergieffekterna.

Läs gärna mer om Sustainable City konceptet här:

http://www.sweco.se/Sweden/Losningar/Uthalligt-samhalle/

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.