Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

SWECO analyserar forskning om marknaden för energitjänster

17 maj 2018

Idag hölls Forskningsprogrammet E2B2:s resultatkonferens. På plats var SWECO för att presentera sina resultat av den syntesrapport som har gjorts för forskningen om tjänster och affärmodeller för energieffektivisering. 

E2B2 står för Energieffektivt byggande och boende och är ett forskningsprogram som till största del finansierat av Energimyndigheten. Resultatkonferensen, som sammanfattade de senaste 4 årens forskning, hölls i samband med den nuvarande projektperiodens avslut.

SWECO har analyserat 11 av forkningsprojekten för att sammanställa en tematisk syntes av marknaden för energitjänster och nya affärsmodeller för energieffektivisering. Mattias Nordström och Emma Wiesner fanns på plats för att presentera resultaten och diskutera projektens potentiella nyttor och hur dessa hjälper att stimulera energimarknanden.

Läs mer om E2B2 och resultatkonferensen här. Den tematiska syntesrapporten i sin helhet publiceras på E2B2:s hemsida inom kort.

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.