Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Svenska energiförhållanden attraktiva för brytning av kryptovalutor

23 februari 2018

Stabil och trygg elförsörjning, elproduktion med låg klimatpåverkan, kallt klimat som sänker kylbehovet och låga elpriser i kombination med sänkt energiskatt för datorhallar är mycket attraktiva förhållanden som lockar utländska företag att investera i brytning av kryptovalutor i norra Sverige.

Redan 2013 så öppnade Facebook serverhallar i Luleå då man fann de svenska förhållandena mycket gynnsamma och intresset hos utländska investerare har inte svalnat sedan dess. Bara under det senaste året har 5 nya bitcoinbrytarföretag etablerats i Boden bl.a. Genesis Mining och kinesiska Canaan, Blockbase och Gogreenpoint. I januari år meddelades även att kanadensiska bolaget Hive Blockchain satsar 100 miljoner dollar på att etablera sig i Boden för att expandera brytningen av kryptovalutor i Sverige.

Att företagen väljer att etablera sig i Sverige är främst tack vare de gynnsamma energiförhållandena. Elen är stabil och har hög leveranssäkerhet, de låga elpriserna och låga utsläppen gör förhållandena lämpliga för serverhallar och annan verksamhet beroende av stabil och kontinuerlig elförsörjning. Det kalla klimatet bidrar dessutom att kylbehovet för att kyla utrustningen minskar och energi kan sparas.

Att företag som bryter kryptovalutor kommer till just Sverige ligger helt i linje med Regeringens inriktningsbeslut att göra dataindustrin till en basnäring i Sverige. Sedan 2017 så har datorhallar, i likhet med tillverkningsindustrin, rätt till sänkt energiskatt och betalar endast 0,5 öre/kWh. Detta kan jämföras med ordinarie skatt 33,1 öre/kWh och är således en stor skattesänkning för att stimulera etableringen av datacenter. Även Bodens kommun har start satsat på marknadsföring och information om de svenska förhållandena, riktat till utländska investerare för att locka satsningar till Boden.

Krytovalutor används för att möjliggöra ekonomiska transaktioner mellan användare utan tredje part, så som en centralbank. Överföringarna mellan användare finns lagrade permanent i bitcoin-nätverket. För att skapa nya bitcoins behövs beräkningskraft, som vem som helst kan bidra med till nätverket. Detta är den så kallade brytningen av bitcoins. Svårighetsgraden ökar ju mer bitcoins som produceras och behövet av beräkningskraft växer därför i takt med etableringen av valutan och efterfrågan på bitcoins. Processen för att bryta bitcoins är därför högintensiv och oerhört energikrävande. Tillgång till stabil och billig el är därför avgörande vid valet av etableringsort.

Även Island har attraktiva förhållanden med förnybar energi och kallt klimat och antalet datacenter för kryptovalutor har ökat kraftigt de senaste åren. Detta påverkar landets energisystem och efterfrågan på el har redan förändrats. Energibolaget HS Orka beräknar att elanvändningen i datacenter i år kommer att överstiga den totala elanvändningen från landets alla hushåll. Man tror även att antalet etableringar kommer fortsätta att öka de kommande åren. Den digitala valutan ritar således om landets energisystem och efterfrågan på er.

Källa: Sweco, BBC

Vill du veta mer? Kontakta:

Emma Wiesner, Energimarknadsanalytiker Sweco, emma.wiesner@sweco.se, 073-596 27 60

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.