Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Strategier för fossilfria fordonsflottor

17 december 2020

Vi ser höjda ambitioner hos offentliga förvaltningar och företag att minska sina utsläpp av koldioxid från transporter. Även leverantörer drivs till att använda förnybara drivmedel genom miljökrav på transporter i upphandlingar.

Som en följd har Sweco fått möjligheten att åt flera kunder ta fram strategier för hur fossilfria eller utsläppsfria fordonsflottor kan uppnås. Exempel på beställare är bland annat Sundbybergs stad, Stockholms stad och VVS-handelsbolaget Dahl. Sweco har även hjälpt ett stort internationellt gruvbolag där uppdraget har varit att åstadkomma koldioxidneutral gruvindustri, inklusive de fordon och arbetsmaskiner som används i gruvverksamheten. Strategier för utbyggnad av laddinfrastruktur är också ett anknytande område.

En intressant utveckling sker mot elektrifiering av inte bara lätta fordon men även lastbilar, bussar, traktorer och vissa arbetsfordon. Elektrifieringen kan innebära såväl nyttjande av kontaktledningar, batteridrift eller bränslecellsdrift med vätgas som drivmedel.

Vanliga frågor som kommuner och företag har gällande hantering av fordon och som Sweco besvarar är följande:

  • Vilka fordon och arbetsmaskiner som drivs med förnybara drivmedel finns tillgängliga på marknaden?
  • Hur ser utbudet av drivmedel ut?
  • Hur kan laddinfrastruktur tillhandahållas?
  • Vad kostar det att uppnå en fossilfri eller utsläppsfri fordonsflotta? Vad blir driftkostnaderna?
  • Hur kan hanteringen av fordonsflottan effektiviseras?
  • Kan en intern eller extern bilpoolslösning vara en bra lösning?
  • Vilka miljökrav på transporter kan ställas i upphandlingar och vilken effekt kan förväntas?
  • Finns mer hållbar HVO på marknaden?
  • Hur ska biogas användas i framtiden?

Det är fascinerande att se den snabba utvecklingen av fordon och drivmedel, vilken behöver drivas på med tanke på målet om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 samt åtagandena i Parisavtalet.

Återkom om vi kan hjälpa er att åstadkomma en fossilfri fordonsflotta!

Författare
Anders Schweitz är seniorkonsult inom energisystem. Han arbetar strategiskt med inriktning mot en fossilfri transportsektor, bland annat med laddinfrastruktur men även med fokus på vätgas för bränslecellsfordon. Gällande vätgas har Anders även genomfört teknoekonomiska analyser för användning av vätgas inom industri och för energilagring. Vidare har Anders erfarenheter av hållbara mobilitetslösningar, miljökrav på transporter i upphandlingar och bilpoolslösningar men även energilagring i allmänhet och energisimuleringar. Anders har också tolv års erfarenhet av trafik- och samhällsplanering. Kontakt: anders.schweitz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.