Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Stor elbussdepå invigdes i samband med nollutsläppsbusskonferens i Oslo

2 oktober 2019

Nordens största elbussflotta (115 elbussar totalt) trafikeras i Oslo och omkringliggande Akershus. Sweco var med på invigningen av Alnabrus elbussdepå i samband med Nordic Zero Emission Bus konferens som ägde rum den 28 och 29 augusti 2019.

Elbussar laddar på Alnabrus depå via pantografer. Foto: Maria Xylia/Sweco.

Eleffekt till depå

Ombyggnationen av Alnabrus depå började för drygt ett och ett halvt år sedan. Nya elnätslinjer har dragits och två nya nätstationer (4 respektive 2 MW) etablerats för att säkerställa laddning. Depån förbereddes med en eleffekt på totalt 10 MW för att klara en storskalig elektrifiering i framtiden. En effekt på totalt 10 MW innebär att ungefär 30 elbussar skulle kunna ladda samtidigt. Sweco Norge var involverad i projekteringen av anläggningen.

Ruter, som är kollektivtrafikmyndighet för Oslo och Akershus, har tidigare testat en hel del olika elbusstekniker. Förutom depåladdade bussar har ändhållplatsladdare bussar testats och två laddstationer med pantograf har installerats i Oslo. Dessutom testar Ruter för närvarande fem bränslecellsbussar. Mer om de elbusstyperna som ska laddas på Alnabrus depån finns här.

Elbussar ändhållplatsladdar i Oslos innerstad.
Foto: Maria Xylia/Sweco.

Nordic Zero Emission Bus Conference

Jag deltog som talare på konferensen Nordic Zero Emission Bus som arrangerades av Ruter, Nordic Energy Research, Zero och Kollektivtrafikföreningen i Norge. I konferensen deltog och presenterade ett flertal buss- och laddoperatörer som samt  kollektivtrafikmyndigheter från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Jag är väldigt tacksam för att jag fick chansen att presentera vår elbussrapport för en publik som är riktigt engagerade i elbussfrågor och driver omställningen till fossilfria transporter! De viktigaste synpunkterna från rapporten finns sammanställda i ett tidigare Sweco blogginlägg.

”Tävling” om antal elbussar

Det verkar som att ”tävlingen” kring vem som kommer ha största elbussflottan i Norden har bara börjat. Nästa år börjar Västtrafik köra 160 elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille och elbussar ses komma i ett flertal kommande avtalsupphandlingar i andra städer.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har också utrett under 2017-2018 möjligheterna att införa elbussar i Stockholm. Inom utredningen har Sweco granskat olika affärsmodeller, tog fram ekonomiska kalkyler och utvärderat risker kopplat till, till exempel, el- och effektkapacitet, strömavbrott och batterier. Utredningens resultat ligger till grund för strategin att successivt öka andelen elbussar i regionen.

Mer om konferensen här.

Mer om elbussutredningen för Region Stockholm här.

Vår elbussrapport som skrivits på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket finns här.

Författare
Maria Xylia har 10-års erfarenhet som forskare och konsult inom energi-och klimatområdet. Maria är PhD i energisystem från KTH. Hon har utvecklat, lett och deltagit i uppdrag inom hållbara transporter med fokus på elektrifiering av kollektivtrafik, samt tekniska, ekonomiska och miljöstudier av energisystem inom transportsektorn, industrin och bostadssektorn.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.