Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Stockholm växer med en tunnelbanevagn i veckan

14 juni 2019

I förra veckan släpptes Stockholms befolkningsprognos. Man hör ofta att Stockholm växer med ett busslast om dagen, det vill jag veta mer om. Jag träffar Christian Skarman, vår demograf, för att höra om det stämmer.

-Man hör ofta att Stockholm växer med ett busslast om dagen. Stämmer det?

Ja det har varit så. Under åren 2009 till 2013 växte Stockholms kommun med ungefär ett busslast om dagen. Men den tillväxten berodde inte bara på att fler flyttade hit. Ungefär två tredjedelar av den ökningen kunde tillskrivas att fler personer flyttade in än som flyttade ut och en tredjedel att det föddes fler barn än det avled personer.

Idag kanske det är mer rättvisande att säga att Stockholms kommun växer med en tunnelbanevagn i veckan. Tillväxten kan förklaras av två saker. Hälften av befolkningsökningen beror på att det är fler som flyttar in än som flyttar ut och hälften av befolkningsökningen beror på att det föds fler barn än det avlider personer.

Under prognosperioden fram till utgången av år 2028 väntas folkökningen bli något kraftigare än det är idag men inte riktigt till de nivåer som var för omkring fem år sedan. Det är främst det ökade barnafödandet som bidrar till en snabbare folkökningstakt framöver och mot slutet av prognosperioden väntas ungefär 60 procent av folkökningen bero på att det föds fler barn än det avlider personer.

Och så till den stora frågan, när blir vi en miljon invånare i Stockholm?

Det är en fråga jag ofta får. Som det ser ut enligt årets prognos väntas Stockholms kommun passera en miljon invånare under år 2021. Men det är enligt prognosen endast med cirka 1 000 personers marginal, så det finns en viss sannolikhet att det sker i början av år 2022 istället.

Tack Christian!

Den fina bilden är tecknad av Karin Forss, en av våra grymma konsulter!

 

 

Profilbild
Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.