Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

South By South West visar vägen mot framtiden 8-17 mars

11 mars 2019

På plats i Austin

Samma dag som Swecos koncernchef Åsa Bergman får utmärkelsen näringslivets mäktigaste kvinna av tidning Veckans Affärer så inleds årets South By South West av en annan powerkvinna: Brené Brown – amerikansk doktor i sociologi. Den 8 mars 2019 är dessutom internationella kvinnodagen. Det kunde inte börja bättre.

Sweco Architects digitaliseringschef Anders Neregård, stadsplaneringsarkitekten Andreas Huss och jag befinner oss i Austin, Texas på eventet South By South West på för att ta tempen på samtiden och framtiden. Det är första gången Sweco är här. Det är varmt och fuktigt. Ljudmattan från Grackle fåglarna på kvällen när vi landar sätter en sällsam stämning och i taxin från flygplatsen får vi höra att det aldrig förr varit så mycket besökare under konferensen.

Vi som är på plats i Austin.

South By South West förkortas SXSW och kallas South By kort och gott av dem som varit här många gånger. Hit vallfärdar människor från Tech-företag och mediabranschen. I år finns dessutom en handfull människor från den svenska fastighetsbranschen. South by är en konferens med fyra spår; Convergence, Interactive, Film och Music. Titlarna är numer något missvisande eftersom eventet utvecklats mycket sedan starten 1987 då bara blygsamma 4500 personer deltog. 2018 närvarande ca 310 000 besökare och idag täcker konferensen i princip allt som rör oss människor kopplat till ai, automatisering, digitalisering och data. Med det upplägget skulle man kunna tro att fokus ligger på tekniska lösningar men istället är det funktionerna av all information vi har att tillgå som står i fokus.

Empati, kreativitet och kollaboration

Konferensen är en plats för kreativa människor från världens alla hörn att mötas, få ny kunskap och dela idéer. Den drar stora talare som Elon Musk, Bjarke Engels, Esther Parel, Al Gore och Alexandria Ocasio-Cortez. Programmet är ett smörgåsbord av stora namn inom allt kopplat till AI och digitalisering men även till mänskligt beteende och trender inom politik, produktutveckling och samhällsbyggande.

Allt handlar om hur vi lever, bor och fungerar kopplat till de utmaningar som vårt samhälle står inför.
Vi tänker att vi tar med er på resan genom att berätta om det vi ser och hör. Som en resedagbok. Så att alla får vara med. Våra spaningar från ett 40-tal föreläsningar blir era. Med oss på resan har vi sköna skor, snabba fingrar, power-banks och inställningen att det är ok att köa två timmar till någon man verkligen vill lyssna på. Nu kör vi!

Brené Brown börjar dagen i Ballroom D på Austin Convention Centre. Vi har köat i 90 minuter när hon går på scen. Hon pratar om vikten av att vara sig själv och att det enda som man kan vara säker på att man kommer misslyckas med allt annat än att vara just sig själv. ”Knowing you betrayed yourself is real heartbreak”. Hon fortsätter med att visa en bild på Chaliebrown och Snobben med citatet: ”I love mankind, its people I can’t stand”. Hennes tes är att vi aldrig förr varit så sammankopplade men ändå så ensamma. Att för att se varandra så måste man komma riktigt nära: ”you have to move in”.

Brené beskriver den polarisering vi ser idag och att vi alla tar på oss rollen att vara allvetande. Att säga att man inte vet idag går inte. Hennes tes är att det driver skitsnack och att skitsnack är en större fiende till lögn. Hon predikar hövlighet och orden, generositet och nyfikenhet. Av vikten att förstå att vi alla är sammankopplade. Som exempel så tar hon den kollektiva glädjen av konserter och idrottsevenemang och hur man hjälper varandra vid miljökatastrofer. Brené trycker på hur vi bemöter faktaresisten. Hur Trump t.ex. förnekar klimathotet när det bara är att gå utanför dörren. Hon avslutar med en allsång och säger att du ska ha: ”strong back, soft front and wild heart”.

Citat: « Just be you yourself you’ll suck at everything else »
Hiss: Hon ä ren briljant storyteller med fingret på pulsen och vår tid behöver ett narrativ med karaktärer för det vi gör för att bygga relationer.
Diss: Anders tycker att hennes resonemang av tillhörighet är svårsmält.

När Brené talat klart görs scenen klar för terapeuten Esther Parel som i Sverige kanske är mest känd för att ha gästat Skavlan och pratat om otrohet. Udda kan det tyckas men en av våra spaningar är att det är mycket fokus på samverkan, att kunna tro på varandra och bygga relationer. Inte så konstigt egentligen när man tänker på den kontext vi lever i med en inbyggd misstro om allt inte minst politiken. Det uppenbara är att samma teknologier penetrerar alla branscher fast med olika hastighet.
Efterföljande föreläsningar är med fokus på hållbart urbant samhällsbyggande. Att alla har tillgång till bredband eller vet när bussen kommer är inget spektakulärt hos oss men ingen självklarhet i USA. Vi konstaterar snabbt att vi på Sweco ligger i framkant när man pratar om inkluderande och transparenta processer och dialoger.

Kan vi skala upp?

Vi går på var sitt spår. Anders lyssnar på en föreläsning som heter Digital Fabrication. Det handlar om robotiseringen av byggindustrin. När byggindustrin närmar sig tillverkningsindustrin så kommer det att påverka alla byggkonsulter, hur förhåller vi oss till det? Går det att automatisera bort vårt sätt att jobba? Disruptiv vs. generativ design. Distruptiv design som automatiserar vårt arbete och våra processer och generativ design som skapar nya sätt att arbeta och innovation behöver inte vara en motsättning.

Det handlar också om hur motsvarande Schweiz Vinnova har stöttat utvecklingen/ETH och företag att producera DEFAB House. Företag ändrar sin USP t.ex. ett företag som tillverkat formar för betong till att tillverka betong utan formar. Det driver på innovation och hållbarhet. En förutsättning för att vi ska möta hållbarhetsmålen.

Citat: ”If we change the we way we build, automatically we change the way we design”.
Hiss: intressant att se ett verkligt exempel där arkitektur stått i centrum.
Diss: det är ett litet projekt – än så länge vet man inte hur man kan skala upp det här.

Spåren ”Putting People at the Centre of Built Environment” (med Open Box Studio), “Unleashing Cities Collective Superpower”, “Design for Inclustivity” lyfter frågor som: “how can you infuse culture in design” och hur inkluderar man dem som lever i och brukar den smarta staden samt vikten av att som myndighet vara transparant med data för att aktivera medborgare. En annan föreläsning hostar företag som bygger smarta hem: ett med fokus på förtätning genom en produkt som minner om Attefallshus och ett som satsar stort på co-living för millenials. Det är intressant men inga egentliga nyheter.

Vem har ansvaret?

Hanteringen av data är central i alla spår. Vem som äger ansvaret och vad man gör med den samt hur sanningsenlig eller relevant den är. En stor aktör som samlar vår data är Google. Vi går på två spår med kopplingar till dem: ”Future of Health Care” och “Gauging urban change Through Google Street view”.

Googles nytillträdde Head of Health Effords David Feinberg och Clay Johnston läkare och forskare resonerar om man med hjälp av big data och ai kan prognostisera sjukdom och sjukdomsförlopp så att man kan arbeta förebyggande. Vi tänker finns det paralleller med arkitekturen och samhällsbyggande?

Hiss: intressant att få höra kritik mot att Google inte har någon egen information.
Diss: vem har ansvaret för korrektheten av den data som de har tillgång till?

”Gauging urban change Through Google Street View” berättar om Manhattan Institute som har tittat på förändring av städer genom street view 2007, 2010 och 2016. Man har därigenom påvisat gentrifiering som underlag för kommuner att planera. Frågan är går det med den data man har att förespå framtiden? Informationen finns men vad kan man använda den till? Just nu handlar det om att förstå och analysera den förändring som sker i städer.

Hiss: intressant att analysera befintlig data i forskningssyfte.
Diss: svårt att veta hur man ska använda datan.

Det är mycket att ta in och fyra föreläsningar inklusive köande är ungefär vad man orkar. När vi kommer hem på kvällen tänker vi att Sweco skulle kunna stå på scen här och prata om exempelvis Symbio City och Design Dialogen. I Sverige har vi en bred kompetens på hög nivå. Det vi måste lära oss av amerikanarna är att bli ”storytellers” och berätta om allt vi kan. Det vore drömmen att se våra kollegor här.

I nästa uppdatering: bl.a. Trevor Noah om politik och humor samt Alexandria Ocasio-Cortez, demokraternas stjärnskott på vänsterflanken. Stay tuned!

För löpande föreläsningar kolla här:https://www.youtube.com/sxsw

Författare
Affärsutvecklingsledare lärmiljö, studiochef samhällsfastigheter och arkitekt SAR/MSA på Sweco Architects i Stockholm. Krönikör för Sveriges Arkitekters arkitekturblogg och illustratör för Ung Cancer. Fokus på framtidens lärande, och åldrande kopplat till hållbart samhällsbyggande genom smart teknologi och tvärvetenskapliga samarbeten.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.