Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Social Innovation Summit 2019!

12 november 2019

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has

Margaret Mead, amerikansk antropolog


Den 12-13 november i Malmö möts entreprenörer, forskare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar som är intresserade av och engagerade i social innovation och samhällsentreprenörskap. Då äger Social Innovation Summit rum, Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Tema för året är Society/Impact/You. Jag kommer vara där! Jag kommer med stort intresse följa samtalen om att mäta samhällsnytta, effektmätning och innovativa former för finansiering för sociala entreprenörer.

Rapporten Vilse i stöddjungeln? Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering, som Sweco har skrivit på uppdrag av Tillväxtverket, visade att en stor utmaning för sociala entreprenörer är tillgången till finansiering. Som en av de intervjuade entreprenörer sa: ”Det vore värdefullt om man som social entreprenör hade tillgång till finansiering som värderar annat än enbart ekonomisk omsättning, som även tar hänsyn till samhällseffekt”. Tillgång till finansiering hänger ihop med behovet av stöd när det gäller resultatredovisning och effektmätning.

För ett socialt företag kan det vara svårt att sätta kronor och ören på det värde och den samhällsnytta som företaget skapar och mäta sin impact/påverkan. Det finns behov av att kunna visualisera de sociala och mänskliga värden som företagen skapar med ett språk som fungerar på en arena som främst drivs av finansiella värden. Därför ska det bli särskilt spännande att följa samtalen om att värdera samhällsnytta, effektmätning och innovativa finansieringsmodeller på Social Innovation Summit.


Gästskribent Mona Hallström Hjort. Mona är samhällsanalytiker på Sweco och jobbar med analyser på lokal, regional och nationell nivå. Mona är Swecos främsat expert på sociala innovationer. Vill du veta mer och komma i kontakt mer Mona? Maila gärna: mona.hallstrom.hjort@sweco.se

Profilbild
Författare
David Rydberg Gruppchef Swecos konsulter inom samhällsanalys| Strategi, analys & utvärdering för hållbara samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.