Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Smarta verktyg skapar den smarta staden

6 maj 2020

Vi på Sweco planerar framtidens smarta och hållbara samhällen och städer. Jag och mina kollegor har ofta nöjet att få presentera nya tekniska lösningar för våra kunder. Men det är förstås inte bara för framtidens samhälle vi tar fram verktyg och nya lösningar. Även i vårt planerings- och designarbete har vi stor nytta av digitaliseringen.  

Min kollega Björn Eriksson är gruppchef för en Power user-grupp och expert på att ta fram verktyg som kan effektivisera och automatisera arbetsuppgifter. Bland annat har han skapat ett verktyg som hjälper oss mycket i våra uppdrag genom att spara tid och skapa en bredare bild av det vi jobbar med. Jag tog en pratstund med Björn för att höra mer om verktyget som han kallar för AutoSection. 

Hej Björn! Vad är det du har skapat? 

– Det är något som kallas för AutoSection. Det är ett verktyg som skapar dynamiska snitt i våra samordningsmodeller. När man jobbar med samordning och 3D-modeller i väg- och järnvägsprojekt använder man sig av ”snitt” för att visa detaljer. Vanligtvis tar man fram några få snitt och tittar på 3D-modellerna övergripande. Det här verktyget ger oss möjligheten att autogenerera fler snitt, vilket gör att vi kan se fler platser och detaljer kring vår projektering på ett effektivare vis. 

3D-modeller innehåller en stor mängd information, vill man dela något specifikt på en viss plats blir det svårt. Jag skapade därför ett skript som automatiskt genererar snitt. Med hjälp av AutoSection kan samordnaren skapa flera tusen snitt på samma tid som vi tidigare tog fram några få manuella snitt. Vi tillgängliggör information som kan ligga dolt bakom alla 3D-modeller, exempelvis hur en ledning ligger i förhållande till andra objekt. Detta ligger ofta dolt i 3D-modeller för väg eller mark. Med våra snitt är det lättare att skära i modellen och få en helhetsbild. 

När har du haft användning av verktyget? 

– Den första utgåvan användes i projektet Norra Djurgårdsstaden. Därefter utvecklades verktyget vidare i Ostlänkenprojektet där nya funktioner lades till samt att jag effektiviserade genom att få snitten direkt kopplade mot våra 3D-modeller. Därigenom har de blivit dynamiska och följer vår aktuella projektering. 

Du vann också ett pris för din lösning? 

– Ja, i större projekt hos Trafikverket finns möjligheten att ansöka om en innovationsbonus för smarta lösningar. Det gjorde vi, och vann. Det känns riktigt roligt att lösningen uppmärksammades av kunden. Att det genererade i 350 000 kronor till Sweco är inte heller helt fel. 

Hur mycket tid sparar du i din vardag med det här verktyget? 

– Verktyget sparar väldigt mycket tid, speciellt med tanke att man kan sätta igång det över exempelvis lunchen, och så tas informationen fram medan du är borta. Mest handlar det dock om att vi får möjligheten att bidra med mer information till våra kunder.  

Vad händer härnäst? 

– Nu ser jag fram emot att arbeta vidare med digitalisering. Dels att sprida verktyget inom företaget, men även få arbeta med nya kunder och hitta nya lösningar på deras problem. Det viktigaste är att sprida kunskaper och få alla att börja tänka digitaliserat. ”Vad gör jag om dagarna som man kan effektivisera?

Vill du veta mer, kontakta Björn Eriksson, bjorn.t.eriksson@sweco.se

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.