Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smarta kartor i en miljökonsults vardag

29 april 2016

Mina biologkolleger som ofta är ute i fält och gör inventeringar av växter och djur inför ett bygge eller en planprocess brukar använda en app anpassad för deras speciella behov.

Appen ”Collector” är utvecklad av ESRI. Den har sedan anpassats av Swecos IT-konsulter för att skapa en bedömningsmall vid inventeringar. Resultatet är en app som kan användas vid inventeringsuppdrag och kan egentligen passa alla som är ute i fält och behöver registrera information. Appen finns både för läsplatta och för telefon.

När man är ute och inventerar har man en karta över området som är aktuellt där olika lager intressen (natur, kultur mm) kan tändas eller släckas. På så sätt har man en god uppfattning av redan registrerade värden i området.

Lista med naturvärden som kan läggas in som lager i kartan.
Lista med naturvärden som kan läggas in som lager i kartan.

Vid inventeringen kan man lägga in egna punkter, linjer, polygoner eller olika typer av figurer. Dessa kan beskrivas närmare med information om vad som inventerats eller hur naturmiljön är i området. Det går även att ta bilder och fästa dessa foton geografiskt till en viss plats i kartan.

Polygon vars naturvärden kan beskrivas i appen.
Polygon vars naturvärden kan beskrivas i appen.

Som mall för vad som ska beskrivas har svensk standard för naturinventering används. På så sätt kan man fylla i all information som krävs för att beskriva objekten på rätt sätt.

Informationen som registreras ute i fält lagras i en molntjänst. När man är åter på kontoret synkar man telefonen/läsplattan med datorn och får informationen i ett kartprogram (arcgis). Det är därmed lätt att arbeta vidare med kartinformationen och man har tillgång till gis-programmets alla funktioner.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.