Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smart VA – en viktig del i våra hållbara samhällen

3 mars 2020

Denna veckan är blogginlägget skrivet av Arvid Nelehag, medlem i Swecos expertnätverk inom Smarta städer och samhällen, och också gruppchef inom vatten och miljö. Vill ni veta mer om Arvid, se gärna filmen som finns här.

Jag fick möjligheten att intervjua Steve Karlsson som är VA-chef på Växjö kommun. Varför valde jag att intervjua Steve? Inte bara för att han är en av våra kunder utan även för att Växjö kommun är på rätt väg när det gäller ett SMART-VA. Växjö kommun har sedan länge mätt flöden, nivåer och nederbörd på ett flertal strategiska platser på spillvattennätet. Mätdatat används idag till bland annat kapacitetbedömningar och prioritering av underhåll.

Att Växjö kommun har mätserier ända tillbaka till början av 2000-talet innebär att de sitter på en guldgruva när det gäller möjlighet att lära, utvärdera och utveckla deras VA-system med AI och ML. Vi kommer nu använda deras data för att utreda hur vi på bästa sätt kan dra nytta av denna guldgruva med ny teknik.

Så tillbaka till Steve och hans tankar kring SMART-VA:

Vilka möjligheter ser du inom VA med tex AI, ML, VR, AR och billigare sensorer?

Vi har ju med automation i våra processer kommit långt vad gäller digital styrning av anläggningar. Med AI/ML kan vi hantera alltmer komplicerade processer och utveckla styrningsverktyg etc. Ett område inom va som har varit ”lågdigitaliserat” är ledningsnätssidan där utvecklade sensorer och kommunikation öppnar nya möjligheter för kunskapsinhämtning hur näten fungerar för bättre övervakning, styrning och optimering. Möjligheten för ökad kundnytta med övervakning av kunders anläggningar kan generera nya tjänster att sälja eller ge. I projekt kan tex VR teknik användas för utbildning, träning liksom att man kan gå in i en anläggning långt innan den är byggd för att tex bedöma servicemöjligheter etc.

Vilka risker och ser du med teknikutvecklingen?

Att utvecklingen baserar sig på vad man kan göra med tekniken snarare än vad som är behovet. Dvs vad utvecklingen skall lösa. Med för mycket teknik och avancerad teknik kan man tappa förmåga om rimlighetsbedömningar etc och blint lita på den maskinella intelligensen. Sårbarhet när man gjort sig beroende av teknik och om den tekniken slås ut av en eller annan anledning.

Vad inom VA-branschen tror du inte går att ersätta, lösa eller förbättra med teknikutveckling?

Den mänskliga tanken och handen kommer alltid att behövas. Det finns många uppgifter där en mänsklig bedömning behövs tex vid modellkörning, strategier, kundkontakter. Att installera, reparera utrustning är exempel på andra områden.

Är du också intresserad av SMART-VA, sitter på en guldgruva (mätdata) eller helt enkelt ser nyttan av att börja mäta mer – hör av dig! Kontakta Arvid Nelehag om du har frågor eller vill vill veta mer.

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.