Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smart transportsystem – en viktig pusselbit i den smarta och hållbara staden

10 februari 2020

Vår omvärld är i ständig förändring och just nu går utvecklingen  snabbare än någonsin. För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver infrastrukturen vara utformad på ett sådant sätt att det främjar hållbara resor och transporter och orsakar så lite koldioxidutsläpp som möjligt. Det ska även vara trafiksäkert, tillgängligt, tillförlitligt och upplevas som tryggt. I designandet av det smarta transportsystemet behöver vi dra nytta av den nya tekniken och sätta människan i centrum.

För att skapa ett miljömässigt hållbart transportsystem behöver vi arbeta förebyggande och förändra både infrastruktur och fordon, här spelar t.ex. elektrifieringen en viktig roll. Men vi behöver även hantera oundvikliga konsekvenser av ett förändrat klimat och därmed bygga en resilient infrastruktur som kan stå emot t.ex. förhöjda vattennivåer och bränder. Ett exempel på hur vi på Sweco arbetar med hållbarhet är carbon cost. Genom beräkningar som visar på korrelationen mellan klimatpåverkan och anläggningskostnad erbjuder vi en vägledning mot klimatneutralitet. Det handlar om att optimera reduceringen av koldioxidutsläpp i hela processen från design till förvaltning och hitta det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen. Carbon cost är en viktig pusselbit för att nå klimatmålen och att vara klimatsmart behöver inte vara dyrt. Planering och projektering har stor påverkan på CO2-utsläppen. En betydande del i byggprojekt är masshanteringen och här kan man med fördel tillämpa carbon cost-metodiken. Sweco ser över masshanteringen och dess klimatpåverkan i Ostlänken, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping.

Ett annat exempel är geofencing som är ett sätt att styra uppkopplade fordon i utpekade zoner. Det kan t.ex. handla om att bilars eldrift slås på i emmissionskänsliga zoner eller att hastigheten sänks i zoner där mycket barn vistas. Geofencing minskar utsläpp och buller och ökar trafiksäkerheten och tryggheten.

Järnvägen lyfts ofta som ett hållbart alternativ för resor och transporter och under senaste tiden ser vi en ökning av tågresandet. Det tredje kvartalet i år har tågresandet med SJs tåg ökat med 15 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Järnvägsbranschen upplever en tydlig Greta-effekt och menar att den unga miljökämpen Greta Thunberg är den drivande orsaken bakom trendökningen.  Men järnvägen har sina utmaningar. Det är den mest anläggning- och tekniktäta industri i Sverige, som dessutom är utspridd över hela landet med en produktion dygnets alla timmar hela året. Det är ett komplext system med alla dess spår, kontaktledningar och signalsystem som ska samspela. Ett sätt att hantera komplexiteten är ny teknik. På Sweco använder vi oss av digitaliseringens möjligheter, bland annat i vårt arbete med det nya signalsystemet ERTMS. Ett system som ökar effektiviteten och möjliggör gränsöverskridande transporter med ökad kapacitet i järnvägsnätet.

Ett annat exempel är vårt arbete med underhåll av spårväxlar – där vi arbetar med att kombinera befintlig information med nya data från sensorer med IOT teknik i den smarta anläggningen. På så sätt får vi fram ännu bättre analyser och kan ge våra kunder mer precisa beslutsunderlag – även innan felen inträffar.

Våra experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Vi bistår med expertis inom alltifrån digitala transportsystem och självkörande fordon till elvägar och smarta anläggningskonstruktioner. Den framtid som kan kännas avlägsen är i högsta grad närvarande hos oss på Sweco, och den framtiden är smart.

Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta oss!                                                 

Elisabet Spross, elisabet.spross@sweco.se och Per Norrbin Per.Norrbin@sweco.se

Författare
Elisabet Spross är Innovation Lead på Sweco Sverige och skriver gärna om innovation som en viktig möjliggörare för att ställa om till smarta och hållbara städer. Kan kontaktas på elisabet.spross@sweco.se.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.