Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smart trafikstyrning i den smarta staden

12 oktober 2015

TomTom förknippas med navigationssystem för vägtrafik och efter övertagandet av kartföretaget TeleAtlas så är dom en av storspelarna på världsmarknaden. Vi besökte TomTom i Amsterdam för en dryg vecka sedan för att lära oss mer om deras verksamhet och framförallt för att lära oss mer om deras tjänster baserade på de data dom samlar in. För TomTom så blir affären kring insamlad data en allt viktigare del av deras erbjudande – dom uppkopplade navigationssystemen blir mer och mer ett verktyg för att trygga TomToms informationsförsörjning.

Varannan sekund lagras positionen hos varje navigationssystem i TomToms servrar. Avpersonaliserat och integritetssäkrat, den affären är inte intressant. Kring de data som samlats in har TomTom byggt en omfattande databashanterare för världens trafikplanerare som gör att du kan fråga efter t.ex. medelhastigheten utanför en skola i en svensk småstad onsdagar mellan 7 och 9 på förmiddagen. Och då pratar vi om vilken skola som helst. Den traditionella mätning som görs med ”gatukontorets slangar” blir i det här perspektivet obsolet.

Men TomTom väljer att dela med sig av data: Den information som görs tillgänglig för navigationssystemen finns också på internet. Just nu kan jag se att en olycka på Essingeleden norrgående skapar 5 minuters fördröjning med en kö på ca 3,5 kilometer.

tomtom_live

http://livetraffic.tomtom.com

 

Efter träffen med TomTom så besökte vi trafikledningscentralen i Velsen strax utanför Amsterdam för att ta del av deras arbete med att modernisera trafikledningen och skapa ett bättre flyt i trafiken i storstadsområdet. Rijkswaterstaat (ministeriet) har tillsammans med tekniska universitet i Delft och våra konsultkollegor på ARS utvecklat ett banbrytande system för ”samverkande trafikledning i Amsterdam”.

Tänk er att navigationssystemets rådgivning avseende vägval, parkeringsplatser etc. samverkar med stadens trafiksignaler för att skapa bästa möjliga flyt i real tid. Detta gör appen Superroute som erbjuds gratis. Appens användare planerar sin färd och talar samtidigt om för stadens trafiksignaler vilken trafik som kan förväntas. Rekommendationen som ges avseende vägval, parkeringsplatser etc. utgår från att optimera hela stadens trafiksystem. Under det stora eventet SAIL 2015 (Tall Ships Race) som attraherar miljontals besökare till Amsterdam testades upplägget i full skala med stor framgång.

Att kontrollera information för att driva policies

Som ni säkert förstår är det i brytningspunkten mellan TomToms affärsidé och stadens trafikledning som det uppstår en intressant konflikt: Under senare år har det snarast blivit ett mantra inom trafikledning att informationstjänster skall utföras av professionella tjänsteföretag som TomTom, Google, Inrix m.fl. Men när den intelligenta staden bygger samman navigations- och informationssystem med sin ledning och styrning av trafiken så att systemen interagerar då är det inte alls lika självklart. Om man vill att informationen till trafikanterna skall styra dom mot ett visst beteende då kan man inte separera informationstjänsten från styrsystemen. Detta har man insett i Nederländerna och stadens trafikledning utvecklar och implementerar tjänster som är direkta konkurrenter till TomTom och Googles. Det räcker inte med ”öppen data” och förhoppningen att ambitiösa tjänsteutvecklare ska skapa en smart stad. Den blir inte tillräckligt smart.

Detta resonemang kan givetvis överföras till andra tekniksystem inom den smarta staden. Och i förlängningen ställer det helt nya krav på städernas ingenjörer och på stadens förmåga att skapa kreativa allianser med universitet och näringsliv.

Vi arbetar just nu på ett första steg av det som gjorts i Amsterdam genom att ge tillgång till Stockholms stads trafiksignaler via en molntjänst. I ett första steg kan informationen användas för att optimera hur fordon passerar korsningar, planerar rutter etc, men i förlängningen kan vi skapa interaktion mellan fordonen, signalsystemet och stadens trafikledning. Då har i alla fall Stockholm blivit en smartare stad!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.