Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smart stadsplanering för minskad energianvädning

8 juni 2019

Visste du att produktionen av el och värme står för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser inom EU? Med modern teknik skulle utsläppen kunna minskas och stora mängder av energin vi använder återanvändas.

I samband med samhällsplanering finns en enorm potential att vara smart, att bygga mer energieffektivt och utveckla energieffektiva lösningar som återanvänder energi och därmed minskar negativ klimatpåverkan. Idag går stora mängder energi förlorade i våra städer. Vi behöver hitta nya, kreativa sätt att återvända den energin på.

Se detta exempel.

Det är kylmaskiner på min närmaste Pizzeria. Det bara osar värme samtidigt som de helt säkert behöver varmvatten på insidan av väggen. Enligt värmekameran är det drygt 30 gradig värme som kyls bort, hälften av den temperatur som varmvatten behöver. Helt gratis!

Jag är övertygad om att utökad digitalisering och smart styrning av decentraliserad produktion och återanvändning av energi skulle göra att de traditionella energisystemen blir smartare och mer integrerade. Det fina är om vi skulle jobba hårdare med detta, jag då kan vi minska energiförlusterna. Genom att återanvända mer energi kan vi minska de globala utsläppen av växthusgaser väsentligt och därmed bidra till att uppnå målen i Parisavtalet.

Jag har all förståelse för att det inte är några ekonomiska jättesummor som sparas genom att ta hand om överskottsvärmen från kylmaskiner för att förvärma varmvatten. Räknar men med investeringen, avskrivning etc – ja då kanske det till och med blir dyrare. Men mindre använd energi för att värma diskvattnet på en Pizzeria innebär i realiteten att mindre primärenergi går åt och eftersom vi är så lyckligt lottade i Sverige att vi har så mycket vattenkraft så puttas något fossilproducerad kWh bort någonstans och det är en miljövinst.

I Urban Insight rapport nr 3 som kom ut för någon vecka sedan presenterades energihierarkin på följande sätt:

ÅTERVINNA

Energi som inte kan återanvändas kan återvinnas med värmepumpar.

ÅTERANVÄNDA

Återanvänd överskottsvärme/överskottskyla genom att använda lågtemperaturstillämpningar (ex golvvärme) eller för föruppvärmning (ex bad/duschvatten).

BEVARA

Använd rätt sorts energi (exergi) och maximera energin som fås genom bränsleanvändning (primärenergi).

FÖRHINDRA

Använd energieffektiviserande åtgärder för att utveckla en ny inställning till och minska användningen av energi. Den kilowattimme som aldrig används är både renast och billigast!

Eller om man ser det som en pyramid.

När man bygger en ny stadsdel (kvarter) finns alla möjligheter att göra större skillnad. Det går att planera/bygga sig till ”vinster” gentemot klimatmålen som Sverige och övriga EU antagit. I planeringsfasen av en ny stadsdel finns goda möjligheter att planera och designa för möjligheten att utnyttja (återvinna) överskotts-/restvärme på effektiva sätt. Exempel på överskotts-/restvärme är exempelvis värme från sopsugar, kylmaskiner vid matvarubutiker och restauranger.

Onsdagen den 3 juli i år kommer vi att hålla ett seminarium i Almedalen på ämnet hur smart stadsplanering kan bidra till att uppfylla EU:s och Sveriges klimatmål. Om detta är något som intresserar dig – hoppas du har möjlighet att komma förbi!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.