Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Smart industri -En kulturförändring och en digitaliseringsresa

24 maj 2019

Våra samhällen utvecklas i en snabb takt, och för att möta önskan om ett Smart samhälle tas många olika steg. Behovet för en viss stad eller en viss verksamhet skiftar, och en utveckling mot ett Smart samhälle gör vi bäst tillsammans utifrån våra olika behov.

En mängd smarta och uppkopplade delar bildar tillsammans förutsättningar för ett Smart samhälle, och en del är Smart industri. Den digitala förändringsresan påverkar både dagens affärsprocesser, arbetssätt och vardag. Även yrkesroller har förändrats under åren, och utvecklingen går fort. Den digitala transformationen handlar idag om att göra en kulturresa samtidigt som arbetssätt och teknik förändras oavbrutet.

Digitalisering inom industrin

Digitaliseringen påverkar industrisektorer på olika sätt och i olika takt. Till exempel kan produktionsutrustningens livslängd begränsa takten på introduktionen av nya teknologier. Förmågan att integrera system som har olika livslängd, tillverkare och ägare ökar i betydelse. Datamängderna som kan hanteras blir massiva, och det ökande antalet sensorer och uppkopplade enheter ger oss än mer data. Det kräver nya analysmetoder och förmåga att analysera dessa dataströmmar. Vi behöver ta tillvara kunskap som kan användas för att skapa nya tjänster, vilket leder till förbättrade produkter och effektivare processer. Digitala tvillingar av utrustning kan användas för snabbare analys och säkrare beslutsfattning gällande både oförutsedda händelser och planerat underhåll. Varje medarbetare får genom detta bättre underlag att utföra sitt arbete på oavsett vilken nivå inom verksamheten vi befinner oss.

I mitt arbete som projektledare/rådgivare utmanas jag dagligen genom de innovationer som kan öka effektiviteten i en verksamhet. Produkter blir allt mer intelligenta och uppkopplade. Cybersäkerheten ställs i fokus då det ställs nya krav på säkerhet som innefattar mer än traditionell IT-säkerhet eftersom uppkopplade produkter och tillverkningsprocesser behöver skyddas. Affärsmodellerna påverkas även av flödet av produkter, genom sättet vi valt att traditionellt tillverka produkter på längs löpande band. Jag ser att allt fler gränser suddas ut mellan traditionella organisationer och ansvarsområden och andelen mer systemiska, behovsstyrda affärsmodeller ökar. Hur stor del av framtidens tillverkning är anpassad till unik produktion där produktion är möjlig direkt från en digital modell? Vår förändringsförmåga ställs på prov då både information är tillgänglig i realtid, som trender och inte enstaka mätvärden, och sättet att framställa både produkter och tjänster på ändras ständigt.

Vinster

Lägre driftskostnader och högre tillgänglighet i varje anläggning kan uppnås genom mer avancerad underhållsplanering baserad på större process- och prestandamätningar samt självkalibrerande och självoptimerande system. Inom många industrier är det inte nytt med avancerad planering, men digitaliseringen gör det möjligt att lyfta verksamheten ännu ett steg mot mer optimerade värdekedjor. Digitala lösningar stärker konkurrenskraften för industrin genom högre effektivitet i hela värdekedjan från miljö och energi till transport och råvaruhantering.

Fyra teknikområden påverkar

Digitaliseringen inom industrin brukar beskrivas ske inom fyra teknikområden, data, automatisering, digitala gränssnitt och uppkoppling. För att framgångsrikt ta tillvara nyttan behöver vi kunskap inom alla dessa områden. Smart industri innebär både operational excellence, logistikhantering, nya affärsmodeller och koppling mellan näringsliv och samhälle. Smarta lösningar påverkar oss oavsett om vi arbetar som beslutsfattare, ingenjörer eller befinner oss mitt i produktionen. Det är en otroligt spännande tid vi lever i just nu.

Författare
Maria Ahlberg är en av Swecos seniorkonsulter inom projektledning. Hon driver komplexa projekt och program med hållbarhet i fokus och har lång erfarenhet av Smarta städer och Smart industri. Maria har stort intresse av samhällsutveckling och agerar som rådgivare åt både privat och offentlig sektor.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.