Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Smart fjärrvärme

24 mars 2016

Sedan mitt förra blogginlägg i början på februari har diskussioner kring fjärrvärme för min del intensifierats.

Fjärrvärme tycker jag är fantastiskt fiffigt och det har rimligen betytt massor för att skapa en bättre miljö i våra städer och samhällen. Försök och tänka dig din stad med en oljepanna i var och varannan källare som spyr ut rök ur en skorsten när dig. Hu. I det korta perspektivet är det länge sedan men sätt till städernas historia är det inte mer än typ 50 år.

Fjärrvärmebranschen har utvecklats massor. Från att fjärrvärme vara att gå ifrån en massa oljepannor till en stor central så eldas nu allt som oftast fjärrvärmepannorna med biobränslen och har mycket avancerad rökgasrening vilket minimerar miljöfarliga utsläpp. Fjärrvärme bolag använder stora effektiva värmepumpar och tar tillvara spillvärme om den är tillräckligt varm. Effektivitet med ett ord.

Trots denna fantastiska utveckling står fjärrvärmebranschen inför en enorm utmaning. Ny teknik och hårdare byggregler gör att energieffektiviseringen blir allt mer påtaglig. Städer och samhällen växer men stora delar av ”fjärrvärmeterritoriet” är redan inmutat. Nya stadsdelar byggs, det förtätas men samtidigt så rot-renoveras byggnader och äldre byggnader når dagens höga krav på energiprestanda. Redan anslutna byggnader kompletteras med värmepumpar och fjärrvärmen används bara för delleverans, dvs det som brukar kallas spetslast under kalla dagar, och ibland kopplas till och med fjärrvärmen bort.

Värmepumpar teknikutvecklas fortfarande och effektiviteten blir bättre och bättre. Elen är billig och det finns inte mycket som tyder på att el kommer att bli så speciellt mycket dyrare under de närmaste åren. Teknikutvecklingen inom fjärrvärme finns och nya uppfinningar görs som bidrar till ökad effektivitet. Det går dock inte i samma hastighet som för värmepumpar som mer eller mindre dubblat sin effektivitet på 10 år.

Det som kallas delleverans är inte helt enkelt att hantera. Problematiken inom fjärrvärme är den samma som inom el. Systemet måste ha kapacitet för att klara kalla dagar, kapacitet som inte används ofta blir dyr och kostnaden måste slås ut över hela året. Då blir fjärrvärmen dyrare och det ökar lönsamheten att komplettera med värmepumpar, och då blir leveransvolymen mindre då det är än färre MWh energi som skall bära kostnaden och de blir de än dyrare vilket ökar lönsamheten att komplettera med värmepumpar och… Ja ni förstår rimligen. Det är ingen lätt ekvation.

Delleverans

Finns det då smart fjärrvärme? Efterfrågeflexibilitet är jag personligen övertygad om är smart och där finns det rimligen en affär. Finns det något mer? Tänk om man kunde börja om eller om man fick vara med från början i uppbyggnaden i ett nytt system. Det som finns i Stockholm och som kallas Öppen Fjärrvärme är helsmart tänkt. Nu har jag ingen aning om det är bra affär för fjärrvärmebolaget men konceptuellt är det alldeles utmärkt.

Tänk dig ett lågtemperatur fjärrvärmesystem (i dagens system är det ca 100 grader, i alla fall under vintern). Tänk ett system som ligger någonstans på 40-50 grader istället. Det borde rimligen innebära att det finns en massa mer eller mindre gratis överskottsvärme att ta vara på. Det skulle räcka för uppvärmning om uppvärmningen skedde via golvvärmesystem. Det skulle dock innebära ett problem när det gäller tappvarmvatten, det måste vara minst 60 grader för att inte riskera legionella och eventuella andra otrevligheter. Då tänker vi ett steg till. Tänk om alla byggnader hade en förrådsvarmvattenberedare men en elpatron eller en liten värmepump kompletterat med solvärme. Fjärrvärmesystemet tar då lejonparten av uppvärmningen av kallvatten till varmvatten. Solen eller en värmepump / elpatron gör resten. Vi sträcker tanken lite till. Säga att fjärrvärmebolaget även levererade tappvarmvatten, mao fjärrvärmebolaget var den aktör som styrde varmvattenberedarens tillskottsenergi. Det skulle innebära att en aktör per stad (mer eller mindre) satt på en massa elreglerkapacitet + energilager, kapacitet som skulle kunna användas för att reglera intermittent elproduktion och pang så skulle vi slå flera flugor i en smäll. Vi skulle få ett resurseffektivare (eftersom vi använder mer spillvärme) och miljövänligare (eftersom vi underlättar och använder mer förnyelsebar energiproduktion). Vi skulle få en smartare energiförsörjning, en av grundbultarna i den Smarta Staden.

Fjv 2.0

Nu inser jag att det finns 1000 och ett hinder på vägen, vi har en avreglerad elmarknad (och med tiden kanske en avreglerad fjärrvärmemarknad). Det finns lagar och regler och konsumentskydd och en massa investeringar gjorda, kort sagt massa saker som är bra och av godo, men i alla fall. Om man kunde börja om, eller om man bygger nytt som är på G i Storbritannien…

Glad Påsk!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.