Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Sluttäckningsfrågor på seminarium

28 maj 2016

Sluttäckning av deponier är alltjämt ett högaktuellt ämne. I förra veckan ordnade Swecos konsulter inom deponi seminarier om just dessa frågor i Skåne och Småland. Det blev en förmiddag i Växjö och en i Hässleholm.

Martijn berättar om återvinning av massor i sluttäckningskonstruktioner.
Martijn berättar om återvinning av massor i sluttäckningskonstruktioner. Foto: Daniel McCabe

Vi hade bjudit in verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och entreprenörer att diskutera ämnen som aktualiseras vid sluttäckning. I huvudsak diskuterade vi två områden. Genom att klicka på länkarna i listan nedan kan ni ladda ned de två presentationerna.

Återvinning av massor i sluttäckningar är ofta önskvärt ur resurshushållningssynpunkt men å andra sidan finns farhågor om att föroreningar i massorna ska leda till skada. Deponigas är en fråga som historiskt har tenderat att glömmas bort i vårt land, något som kan leda till klimatpåverkan och onödiga risker för människor.

Slutligen vill vi tacka alla som kom och bidrog till intressanta diskussioner!

Seminarium om aktuella deponifrågor i Växjö. Hanna berättar om gashantering vid sluttäckning.
Hanna berättar om gashantering vid sluttäckning. Foto: Daniel McCabe

 

Åsa, Ida och Hanna håller föredrag om deponigas vid sluttäckning.
Åsa, Ida och Hanna håller föredrag om deponigas vid sluttäckning. Foto: Daniel McCabe

 

Deponier Seminarium Sweco 4

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.