Bygg bättre

Bygg bättre-bloggen levererar reflektioner och rapporter rörande hållbara byggprocesser och vad som konkret ska till för att skapa dem. Swecos konsulter ger interna och externa trendspaningar och djupdykningar i branschens hållbarhetsmässiga hotspots.

Sex klimatsmarta tips för en grönare industribyggnation

21 februari 2023

Varför behöver inte industrins byggnation vara en del av den gröna omställningen? Det är nu lite mer än ett år sedan kravet gällande klimatdeklaration trädde i kraft, där varje byggnation behöver redovisa mängden koldioxidutsläpp det medför. Men inte byggnation kopplat till industrin (bortsett från fristående lagerbyggnader), varför är det så? Frågan vi ska fokusera på är; hur ser egentligen möjligheterna ut för att bygga industribyggnader mer hållbart?

Inom industribyggnation finns det en stark byggnadskultur som med mycket annat och utan krav är det av eget intresse att bygga hållbart. Det finns även några saker som skiljer industribyggnader från annan typ av byggnation såsom bostäder/kontor, detta ur ett konstruktionsperspektiv som påverkar utformning samt möjligheten att klimatoptimera byggnaden. Vid ny industribyggnation är själva byggelementen ofta det sekundära, fokuset ligger på industriprocessen. Vi bygger bostäder anpassat för människors livsstil och vi bygger industrier anpassat för dess processers ”livsstil”. Industribyggnader har ofta betydligt högre laster, större temperatur- och luftfuktighetsvariation än annan typ av byggnation, större spännvidder samt sällan innerväggar och kan behöva klara hantering av farliga ämnen. Det kan summeras till att industribyggnation inte är lika standardiserat såsom annan typ av byggnation och kan därav vara utmanade att ställa generella klimatkrav på.

Här är listas sex klimatsmarta tips vid byggnation av industrier:

  1. Rätt material på rätt plats: Se över val av material, såsom att välja trä i stället för stål. För flera industribyggnader går det alldeles utmärkt att bygga i trä med tex en limträstomme och KL skivor om inte hela stommen så finns oftast möjligheten för hybridlösningar.
  2. Klimatförbättrad betong: Se över möjligheten att använda klimatförbättrad betong, idag har flera betongleverantörer klimatförbättrad betong även anpassad för industrimiljöer. Klimatförbättrad betong är en betong med ett lägre klimatavtryck än dess standardprodukt. Detta genom att minska mängden cement som ersätts med det alternativa bindemedel.
  3. Optimering: Det kan göra stor skillnad att optimera layouten, konstruktionens spännvidder, val av profiler ur ett klimatperspektiv samt se över val av leverantör. På dagens marknad kan val av leverantör göra en stor skillnad i koldioxidutsläppet.
  4. Flexibilitet: Precis som kontorsbyggnader bygger industrier ofta om, därav finns det ett extra stort värde i att se över möjligheten för demonterbar konstruktion detta för att underlätta och spara på material för framtida ombyggnation
  5. Återbruk: Se över möjligheten först för ombyggnation av befintligt om inte möjligt se över att använda återbrukade material. Viktigast av allt kanske är att vid rivning alltid se till att ta vara på det material som byggnationen har och är i skick för att ta vara på.
  6. Energieffektivisering: Ta vara på överskottsvärme från processen och/eller varför inte installera solceller på taket.  

Våga tänk grönt! Undersök möjligheten att klimatoptimera byggnaden med en ekonomisk hänsyn utan att tappa kvalitén. Största möjligheten till att en byggnad ska få ett lägre klimatavtryck är genom att se över val av stomme. För bästa möjligt resultat som med mycket är, ett välplanerat byggprojekt med ett gott samarbete över de olika disciplinerna. Låt arkitekter och konstruktörer komma med tidigt i byggprocessen för att på bästa sätt hitta lösningar anpassat för industriprocessen som samtligt är klimatsmart.

Författare
Linnéa Tiberg är hållbarhetsutvecklare samt byggkonstruktör inom industriprojekt, hennes roll att driva hållbarhetsarbetet framåt samt att stötta kollegor i pågående byggprojekt. Hållbarhet för henne speglas lika väl av val i yrkeslivet såsom privat. 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.