Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Self-driving cars for sustainable mobility

14 oktober 2015

Över hela världen tindrar ögonen på trafik- och stadsplanerare över de oerhörda möjligheter som skapas med en elektrifierad och automatiserad vägtrafik. Mina också, men det är något som skaver…

I Sverige hårdsatsar vi, och mest tydligt blir det med Volvos nu världsberömda planer på fullskaleförsök med självkörande fordon som skall börja rulla i allmän trafik under 2017 – projektet DriveMe. På gott svenskt manér samarbetar industri, akademi och myndigheter för att möjliggöra detta. Under hösten har också det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden (www.drivesweden.net) fått form och skall säkra kunskapsuppbyggnad och forskning kring framtidens mobilitet där också nya affärsmodeller har en given plats. På ITS Världskongress som avhölls förra veckan i Bordeaux bildades den internationella Maas Alliance med tung svensk närvaro (Maas=mobilitet som en tjänst).

Om ni vill få en bild av tankarna så titta på den film som VolvoCars och Göteborg stad utvecklat tillsammans: https://youtu.be/EMD_0SjzTcA

Slutorden Self-driving cars for sustainable mobility säger väl allt? Filmen är så fantastiskt säljande att det är svårt att inte ryckas med. Detta är verkligen den smarta staden. Samtidigt så väcker den vackra visionen en massa frågor. Och den viktigaste är: Men hur uppstår en smart stad?

Om man försöker skapa sig en bild av den planeringsprocess som leder fram till filmens vision, och en bild av det system som skapar tillståndet i filmen, så anar man en långt gången centraliserad styrning. Det är ingen bild av ett decentraliserat beslutsfattande som visas utan vi som arbetar med denna typ av frågor känner igen styrningsprinciper från it och telekom, med slot-tider (paket), fördelning av belastning i nät osv. Trafiken är ett it-system.

Samtidigt så finns det mycket kraft bakom tänket Smarta medborgare ger smarta städer, vilket speglar en annan grundprincip: Genom att varje medborgare är väl informerad så kommer hen att fatta kloka beslut. Kärnan här är att låta information flöda och vara tillgänglig. Även här finns det utrymme för nya spännande tjänster och kul idéer, och en välinformerad bil och förare har alla möjligheter i världen att välja en bra färdväg, undvika krockar etc. utan att vara föremål för central styrning. Men det är klart, som ingenjör kan jag ju se skönheten i att vägtrafiken styrs på samma sätt som vi styr flyget och järnvägstrafiken.

Men blir det en smart stad om smartheten ”kommer ovanifrån”?

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.